Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49379
Title: Tilfu Rodi u ġew Malta
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Knights of Malta -- Malta -- Mdina -- History
Order of St John -- Malta -- Mdina -- History
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
L’Isle Adam, Philippe Villiers de, 1464-1534 -- Inauguration 1530
Knights of Malta -- Malta -- Inauguration
Malta -- Politics and government -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Order of St John -- Malta -- Inauguration
Issue Date: 1976-11-13
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1976, November 13). Tilfu Rodi u ġew Malta. Leħen is-Sewwa, pp. 3, 4.
Abstract: Fit-13 ta' Novembru 1530, il-Grammastru Filippu Villiers de L'Isle Adam dahal sollennement fl-Imdina, wara li nghata l-pussess taghha bħala l-ewwel Granmastru mexxej ta' Malta. L-ghotja ta' Malta giet formalment accettata mill-Ordni fil-25 ta' April, ghalkemm il-Gżira ma tantx ghogbot lill-Kavallieri u ghall-bidu, kienu jittamaw li jmorru band'ohra. F'Gunju gew Malta zewg Kummissarji rapprezentanti tar-Re u taw pussess tal-Gzira lill-zewg Kavallieri rapprezentanti tal-Ordni. Fis-26 ta' Ottubru, dahlu fil-Port il-Kbir 3 xwieni sbieh tal-Ordni - is-''Santa Croce', is-"San Filippo' u s-"San Giovanni". Fuq wahda minnhom kien hemm il-Grammastru L'Isle Adam. Ghall-wasla tieghu l-Maltin hejjew pont max-Xatt tal-Birgu, quddiem il-knisja ta' San Lawrenz, li kienet il-parrocca, biex minn fuqu seta' jghaddi mix-xini għax-xatt. Kif nizel minn dak il-pont, il-Granmastru baqa' sejjer dritt fil-Knisja. Hemm gie milqugh mill-Kappillan Filippo De Guevara u mill-Kleru. Fl-ghodwa tal-Hadd 13 ta' Novembru, il-Granmastru L'Isle Adam telaq mill-Kastell Sant'Anglu riekeb iz-ziemel, akkompanjat mill-Kavallieri Gran Croce, Kunsill tal-Ordni u Kavallieri ohra. Dan l-artiklu jaghti deskrizzjoni tac-cerimonja tal-pussess
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49379
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCASHHer

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1976_11_13_Bonnici_Arturo_Tilfu Rodi u gew Malta.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.