Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49411
Title: Dokument importanti ; Jissokta d-dokument importanti
Other Titles: Jissokta d-dokument importanti
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Knights of Malta -- Malta -- History -- 18th century
Order of St John -- Malta -- History -- 18th century
Napoleon I, Emperor of the French, 1769-1821 -- Mediterranean campaign, 1798
Barbara, Ċensu, active 18th century
Malta -- Politics and government -- History -- 18th century
Poussielgue, J.-B.-E. (Jean-Baptiste-Etienne), 1764-1845. Malta Report
Knights of Malta -- Malta -- Commerce -- History
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Issue Date: 1976-12-25
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1976, December 26). Dokument importanti ; Jissokta d-dokument importanti. Leħen is-Sewwa, pp. 5, 20.
Abstract: Dawn huma zewg artikli li jitkellmu fuq ir-rapport li Etienne Poussielgue kien ghamel fuq Malta. Poussielgue kien agent diplomatiku tar-Repubblika Franciza, mibghut mill-General Napuljun Bonaparti "biex, bl-iskuza li jispezzjona xi portijiet tal-Lvant u jagħti relazzjoni dwarhom, itemm l-arrangamenti tal-progett li d-direttorju (Franciz) kellu f'mohhu dwar il-Gzira ta' Malta". Il-progett imsejjah "l-ispedizzjoni z-zghira" kien li b'qawwa ta' 3,000 suldat Malta tigi attakkata mill-Francizi u l-Ordni Militari ta' San Gwann jitkecca mill-Gzira, li b'hekk taqa' taht il-hakma ta' Franza. Dan kellu jkun l-ewwel pass ghall-hakma tal-Egittu li kien il-ghan ta' "l-ispedizzjoni l-kbira". Poussielgue gie mibghut minn Bonaparti halli jindiehes fost il-Kavallieri u l-Maltin, jara xi jhossu dwar ir-Repubblika Franciza u jaghti taghrif dwar il-qaghda poltika, militari u finanzjarja fil-Gzira. Hu dam Malta 18-il jum u gabar hafna informazzjoni f'rapport twil. F'dawn l-artikli naraw x'kien fih dan ir-rapport, fejn jaghtina taghrif siewi dwar il-qaghda poitika, militari, finanzjarja u socjali ta' Malta f'dak iz-zmien. Fir-rapport jissemma ukoll il-Granmastru Ferdinando Hompesch, Vincenzo Barbara li kien eziljat mill-Ordni bhala traditur u mghoddi bhala "partijott" mill-Francizi ; disskussjonijiet dwar liema mezzi kellhom jintuzaw biex Malta taqa' taht il-hakma tar-Repubblika Franciza ; ir-renti ta l-Ordni qabel ma' telqu minn Malta
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
First article : "Dokument importanti" dated 25th December 1976 p. 5, 20.
Second article : "Jissokta d-Dokument importanti" dated 22nd January 1977 p. 5,11
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49411
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMltItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.