Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50109
Title: Il-konġura ta' l-ilsiera
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Slavery -- Malta -- History
Order of St John -- Malta -- History -- 18th century
Knights of Malta -- Malta -- History -- 18th century
Slaves -- Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Turks -- Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Slave Insurrection, 1749
Slave Insurrections -- Malta -- 18th century
Mustafa, Pasha, Governor of Rhodes, 18th century
Cohen, Giuseppe, active 18th century
Issue Date: 1977-04-02
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1977, April 2). Il-konġura ta' l-ilsiera. Leħen is-Sewwa, pp. 3, 4.
Abstract: Dan l-artiklu jitratta il-kongura li ilsira Torok kienu ghamlu fi zmien il-Granmastru Manoel Pinto, biex jiehdu r-riedni ta' Malta f'idejhom. L-awtur jirrakkonta li dak iz-zmien l-ghadd ta' lsira Misilmin kien gmielu (9,300 ilsir fil-palazz tal-Granmastru, bereg tal-Kavallieri, ma' l-ghonja u ohrajn jaqdfu ix-xwieni ta' l-ordni.) Naqraw kif l-ilsira li kienu Malta bl-ghajnuna ta' Mustafa, il-Baxa ta' Rodi, (li kien safa lsir fuq xini imsejjah 'Lupa') ippjanaw biex jiehdu lil Malta minn taht idejn l-Ordni u jaghtuha f'idejn is-Sultan Tork. Dan il-kolp ta' stat kellu jsir fid- 29 ta' Gunju 1749 festa ta' San Pietru u San Pawl ; Jissemma ukoll certu wiehed ragel Guzeppi Cohen li kellu hanut tax-xorb u li bis-sahha tieghu dan il-pjan ta kolp ta' stat sfaxxa fix xejn.
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50109
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1977_04_02_Bonnici_Arturo_Il-Kongura ta' l-ilsiera.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.