Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50138
Title: Minn tlieta saru tlettax
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Parishes -- Malta - History
Church buildings -- Malta -- History
Catholic Church -- Malta -- History
Malta -- History
Issue Date: 1977-08-20
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1977, August 20). Minn tlieta saru tlettax. Leħen is-Sewwa, pp. 5.
Abstract: Kien fis-sena 1436 li l-Isqof Monsinjur Senatore De Mello hass il-htiega kbira li barra mit-tliet parrocci li ga kienu jezistu (Imdina-Rabat, Birgu u Ghawdex) iwaqqaf ghaxar parrocci ohra godda mxerrdin ma' Malta. B'hekk jinhaseb ahjar ghall-kura spiritwali tan-nies li ghadd taghhom beda jikber gmielu u li kienu jghammru 'l boghod mill-parrocci li semmejna. Il-Parrocci godda kif insibuhom imnizzlin mill-istoiku Achille Ferris kienu dawn: in-Naxxar, Birkirkara, Hal-Qormi, Bir-Miftuh, Bisqallin, iz-Zurrieq, is-Siggiewi, Haz-Zebbug, il-Mellieha u Tartarni. Tlieta minn dawn maz-zmien biddlu isimhom. F'dan l-artiklu naraw liema bliet u rhula kienu jaghmlu parti mill-liema parrocca u l-knejjes li wiehed seta jsib fihom.
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50138
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1977_08_20_Bonnici_Arturo_Minn tlieta saru tlettax.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.