Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50174
Title: L-ewwel Isqof Għawdxi f'Malta Mons. Gejtanu Pace Forno
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Pace Forno, Gaetano, Bishop of Malta, 1807-1874
Catholic Church. Diocese of Gozo (Malta) -- History
Pace Forno, Gaetano, Bishop of Malta, 1807-1874 -- Death and burial
Gozo (Malta) -- Church history
Bishops -- Malta -- Gozo -- Biography
Augustinians -- Malta -- Gozo -- History
Catholic Church -- Malta -- Gozo -- Bishops -- History
Issue Date: 1977-11-20
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1977, November 20). L-ewwel Isqof Għawdxi f'Malta Mons. Gejtanu Pace Forno. Leħen is-Sewwa, pp. 4.
Abstract: Dan l-artiklu jitratta l-ewwel Isqof Ghawdxi f'Malta Mons Gejtanu Pace Forno. Kien imwieled f'Ghawdex fil-5 ta' Gunju 1809. Ta' xi 15-il sena dahal novizz mal-Patrijiet Agostinjani u studja f'Napli, Fermo u Ruma fejn gie ordnat qassis. Kien imsejjah hawn Malta fl-1847 u nnominat Provincjal tal-Komunita' Maltija. Fis-sena 1848 meta kien ghadu Provincjal Malta, fetah skola b'xejn ghat-tfal foqra fil-Kunvent Agostinjan tal-Belt u baqa rettur taghha sa ma lahaq Isqof. Wara li lahaq Isqof haseb biex tinghata kultura akbar lis-seminaristi f'zewg sezzjonijiet : is-Seminarju l-Maggur ghall-Kbar fil-Furjana u s-Seminarju Minuri ghaz-Zaghar fl-Imdina. Kien fi zmien Mons. Pace Forno li l-Knisja ta' Ghawdex giet smembrata minn dik ta' Malta fi djocesi ghaliha direttament dipendenti mis-Santa Sede. F'dan l-artiklu jissemmew gratitudni u unuri lejn l-isqof Pace Forno kif ukoll l-mewt tieghu
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50174
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1977_11_26_Bonnici_Arturo_L-ewwel isqof Ghawdxi f'Malta.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.