Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50331
Title: Kif inbniet il-Belt Valletta - fi żmien il-Kavallieri
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Valletta (Malta) -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
La Vallette, Jean Parisot, 1494-1568
Laparelli da Cortona, Francesco, 1521-1570
Valletta (Malta) -- Buildings, structures, etc. -- Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Streets -- Malta -- Valletta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Knights of Malta -- Malta -- History
Order of St John -- Malta -- History
Sciberras Peninsula (Valletta, Malta)
Issue Date: 1977-12-10
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1977, December 10). Kif inbniet il-Belt Valletta - fi żmien il-Kavallieri. Leħen is-Sewwa, pp. 2, 15.
Abstract: Meta wara l-Assedju l-Kbir tal-1565, il-Kavallieri raw bir-reqqa kollha l-herba kbira li kienet saret f'Malta, imbezzghin minn xi attakk iehor aktar qawwi mit-Torok, urew ix-xewqa taghhom li jitilqu din il-Gzira u jmorru jghammru band'ohra. Minkejja dan il-Granmastru Jean de la Balette ppreferixxa jibqa` hawn, basta jsahhah aktar il-fortifikazzjonjiet, li kienu ggarfu kwazi ghal kollox. Talab ghalekk lill-Papa Piju IV biex jibghatlu inginier tajjeb ghal dan il-ghan u biex ihazzez il-pjanti ghall-bini ta' belt gdida fuq l-Gholja Xebber-Ras. Fl-1566 tqieghdet l-ewwel gebla fejn illum hemm il-Knisja tal-Vittorja. Il-Bini ssokta taht is-successur ta' La Valette, il-Granmastru Pietro del Monte. Il-Belt kellha titqassam f'zewg sezzjonijiet : wahda msejha 'collachio' skond ir-regola Gerosolomitana kellha titghammar eskluzivament mill-Membri tal-Ordni ; l-ohra mill-Maltin. Izda din is-separazzjoni ma sehhetx. F'dan l-artiklu naraw xi regolamenti dwar il-bini, il-bidla mill-Birgu ghall-Belt u il-bini ta' knejjes, palazzi u iktar toroq fil-Belt
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50331
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMltItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.