Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50454
Title: Il-Knisja Parokkjali ta' Haż-Żebbug minn Inventarju ta' l-1679
Authors: Bonnici, Alexander
Keywords: Żebbuġ (Malta) -- Religious life and customs -- History
Żebbuġ (Malta) -- History
Parish Church of St. Philip of Agira (Żebbuġ, Malta) -- History
Altars -- Malta -- Żebbuġ -- History
Żebbuġ (Malta) -- Church history -- Sources
Rite and ceremonies -- Malta -- Żebbuġ -- History
Church record and registers -- Malta -- Żebbuġ -- History
Fratellanza tas-Sagrament (Żebbuġ, Malta)
Issue Date: 1995
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Bonniċi, A. (1995). Il-Knisja Parokkjali ta' Haż-Żebbug minn Inventarju ta' l-1679. Festa [San Filep, Żebbuġ], 1995, pp, 30-31.
Abstract: Fl-1679, il-Parrocca ta' Haz-Zebbug kienet immexxija minn Kappillan mill-Birgu. Dan kien Dun Gann-Durnink Pace. Kien gie maghzul fl-1674, imma diga kien wera x' isarraf ghax fis-snin 1675-1676, pesta qerrieda kienet laqtet 'il Malta. In-nies ta' dan ir-rahal imtlew b'ammirazzjoni lejn dan il-Kappillan ghax hu baqa' jaghtihorn is-servizzi pastorali kollha, b'sogru ghal hajtu stess. Tul tlettax-il sena (1674-1687), Pace hadem biex sebbah il-knisja u r-rahal ta' Haz-Zebbug. Minbarra li l-knisja baqghet tizzejjen b'dak li hu utli u artistiku, il-kappillan thabat biex fl-1679 jibda xoghol halli l-ambjent ta' madwar il-knisja jkun wiehed li jixirqilha. F'dan l-artiklu naraw ftit dettalji minn inventarju tas-sena 1679, li hu konservat fl-Arkivju tal-Kurja ta' l-Arcisqof, il-Furjana. F'dan il-faxxiklu nsibu mmnizzlin l-oggetti li jkun hemm f'xi post, b' deskrizzjoni biex nifhmu ahjar ghalfejn kienu jservu. Dan l-inventarju tal-knisja parrokkjali ta' Haz-Zebbug igib id-data tal-1 ta' Jannar 1679. Sar principalment mill-Kappillan Pace. Naqraw fuq l-artal li jissejjah ta' San Filep ; tifkira ta' knejjes profani ; il-Fratellanza tas-Sagrament
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50454
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Knisja parrokjali ta' Haz-Zebbug minn Inventarju ta' l-1679.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.