Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50677
Title: X'kien jaħseb fuqu nnifsu Franġisku Saverju Caruana : iben denn ta' Ħaż-Żebbug u Isqof ta' Malta
Authors: Bonnici, Alexander
Keywords: Caruana, Francesco Saverio, Bishop of Malta, 1759-1847 -- Biography
Labini, Vincenzo, Bishop of Malta, 1735-1807
Schools -- Malta -- History -- 19th century
Education -- Malta -- History -- 19th century
Bishops -- Malta -- History -- 19th century
Catholic Church -- Malta -- History -- 19th century
Catholic Church -- Malta -- History -- 18th century
Textile schools -- Malta -- History -- 19th century
Issue Date: 1996
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Bonniċi, A. (1996). X'kien jaħseb fuqu nnifsu Franġisku Saverju Caruana : iben denn ta' Ħaż-Żebbug u Isqof ta' Malta. Festa [San Filep, Żebbuġ], 1996, pp. 40-42.
Abstract: Kulhadd jaf bil-merti kbar taz-Zebbugi Frangisku Saverju Caruana. Il-merti tieghu m'humiex bhala sacerdot u bhala Isqof biss. Hu ta' merti kbar fil-qasam ta' l-edukazzjoni u anki bhala patrijott Malti. Smajnieha wkoll kemm-il darba li hu kien bniedem konvint mill-merti tieghu, u xtaq jilhaq dejjem izjed. Ghalhekk, fl-istorja, ma kenux ftit dawk li ttimbrawh bhala bniedem ambizzju. Bhalma jigri dejjem ghal min jaghmel xi haga f'hajtu, Caruana kellu min ihobbu u kellu min jobghodu. Ghalhekk, fil-karriera tieghu, hu sab lil min imbuttah 'il quddiem u sab lil min ifixklu. Haga wahda zgur li ma konniex nafu dwaru. Hu kien jistenna li jsir l-Isqof ta' Malta sa minn qabel rna Malta giet tassew f'idejn l- Inglizi. Fiz-zmien ta' incertezza kbira ghal Malta, bejn l-1800 u l-1812, hadd ma kien jaf b'certezza jekk l-Inglizi kenux se jibqghu f'Malta, jew jekk Malta kenitx se terga' tigi f'idejn il-Kavallieri, jew jekk kenitx se terga' tinghata f'idejn Spanja. Il-pozizzjoni ta' l-akbar vantagg kienet dik ta' l-Inglizi, ghax fil-fatt kienu f'din il-gzira, u fl-ewwel snin, Malta kienet f'idejn Alexander Ball, bhala Kummissarju Regju f'Malta. Il-grajja marbuta ma' Caruana hi ta' zmienu.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50677
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
X'kien jahseb fuqu nnifsu Frangisku Saverju Caruana.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.