Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50678
Title: Is-Surmast Direttur Filippu Galea f'għeluq il-95 sena mill-mewt tiegħu
Authors: Għaqda Każin Banda San Filep
Keywords: Galea, Filippo, 1829-1901 -- Death and burial -- Sources
Għaqda Każin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- History
Bandmasters -- Malta -- Żebbuġ -- History -- Sources
Band clubs -- Malta -- Żebbuġ -- History
Żebbuġ (Malta) -- History
Issue Date: 1996
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Għaqda Każin Banda San Filep (1996). Is-Surmast Direttur Filippu Galea f'għeluq il-95 sena mill-mewt tiegħu. Festa [San Filep, Żebbuġ], 1996, pp. 63
Abstract: Fl-1901 gewwa Bormla thabbret il-mewt tas-Surmast Direttur maghruf, Filippo Galea, fl-eta ta' 71 sena. Il-funeral tieghu sar l- ghada, 11 ta' Gunju 1901, minn Bormla ghal Haz-Zebbug. Hdejn il-Bieb il-Gdid, gie milqugh mill-Banda San Filep li kompliet takkompanja fil-funeral tieghu sal-Parrocca ta' San Filep fejn gie midfun fil-qabar tal-familja tieghu. Lil Filippo Galea nsibuh minn ta' quddiem nett fit-twaqqif ta' l- ewwel banda f'Haz-Zebbug, taht l-isem ta' 'San Filippo', meta kien ghadu daqsxejn ta' guvnott. Kien President ta' din is-Socjeta ghas-snin 1851 sa 1854 u ; Surmast Direttur ghas-snin 1851 sa 1860.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50678
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusGen

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Is-surmast direttur Filippu Galea f'gheluq il-95 sena mill-mewt tieghu.pdf502.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.