Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50683
Title: Ħarsa lejn... il-banda San Filep ... u ġrajjietha
Authors: Agius, Philip
Keywords: Ghaqda Kazin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- History
Socjeta Filarmonika 'Sliema' (Sliema, Malta) -- History
Gatt, Philip, 1927-1995 -- Death and burial
Bandmasters -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 20th century
Band clubs -- Malta -- Żebbuġ -- History
Galea, Filippo, 1829-1901
Gort, John Standish Surtees Prendergast Vereker, 6th Viscount, 1886-1946 -- Associated objects
Swords -- Malta -- Żebbuġ -- History
Ghaqda Kazin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- Anniversaries, etc.
Band musicians -- Malta -- Żebbuġ -- History
Żebbuġ (Malta) -- Biography
Issue Date: 1996
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Agius, P. (1996). Ħarsa lejn... Il-Banda San Filep... u ġrajjietha. Festa [San Filep, Żebbuġ], 1996, 65-70.
Abstract: Ghall-okkazjoni tal-Festa Liturgika ta' San Filep tal-Hadd 12 ta' Mejju 1996, kien ifisser li l-Banda San Filep u s-Socjeta Muzikali taghha kienu qeghdin jaghlqu l-145 anniversarju taghhom. Sinifikanti hafna kienet l-attivita dwar l- istatwa l-gdida ta' San Filep, xoghol ta' Alfred Magri, li din giet imzanzna nhar il-Hadd 12 ta' Mejju 1996, waqt il-marc ta' filghodu mill-Banda San Filep, li wasslet din l-istatwa sal-Kazin. F'dan l-artiklu nergghu naqraw ftit fuq l-Ewwel Banda ufficjali ; it-tifkiriet li jinsabu gewwa l-kazin San Filep ; is-"Sword of Honour" (li kienet inghatat lill-Gvernatur Lord Gort gewwa Misrah San Filep fit-12 ta' Marzu 1944. Din ix-xabla kienet qattghet 24 siegha gewwa l-Kazin tas-Socjeta Filarmonika 'Sliema' biex il-pubbliku tal dawk l-inhawi jkunu jistghu jarawha minn hemmhekk) ; Anniversarji ta' zewg innijiet kbar : "Inno a San Filippo" u "Omaggio a San Filippo" tad-Direttur Angelo Melilli ; il-bandisti tal-Banda San Filep ; is-Surmast Direttur Philip Gatt. Jinkludi Innu 'Il-Festa Taghna'
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50683
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusGen

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Harsa lejn il-banda San Filep u grajjietha.pdf4.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.