Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50690
Title: Dun Ludovik Mifsud Tommasi : nominat l-ewwel Arċipriet ta' Ħaż-Żebbug f'egħluq il-mitejn sena minn twelidu
Authors: Bonello, Ġużepp
Keywords: Mifsud Tommasi, Ludovico, 1796-1879
Cospicua (Malta) -- Biography
Poets, Maltese -- 19th century
Maltese poetry -- 19th century
Collegiate Church of the Immaculate Conception (Cospicua, Malta)
Caruana, Pietro Paolo, 1793-1852. Immaculate Conception -- History
Catholic Church -- Malta -- History -- 19th century
Priests -- Malta -- Cospicua
Żebbuġ (Malta) -- Church history
Mifsud Tommasi, Ludovico, 1796-1879. Inni Imkaddsa
Issue Date: 1997
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Bonello, G. (1997). Dun Ludovik Mifsud Tommasi : nominat l-ewwel Arċipriet ta' Ħaż-Żebbug f'egħluq il-mitejn sena minn twelidu. Festa [San Filep, Żebbuġ], 1997, pp. 61-62.
Abstract: Wiehed mis-sacerdoti li kien gawhra tal-kleru Malti, u l-unur ta' belt twelidu Bormla, zgur li kien il-qassis Bormliz Dun Ludovik Mifsud Tommasi twielid Bormla fit-18 ta' Novembru, 1796. Dun Lodovico kien qassis habrieki, qaddis u gharef illawrjat fit-Teologija u d-Drittu, oratur mill-aqwa, predikatur u konfessur tal-kleru, Monsinjur tal-Kattidral, poeta u kittieb tal-Malti u l-ewwel wiehed li hass il-htiega fil-Liturgija, fit-talb u fil-funzjonijiet tal-Knisja jintuza l-ilsien tal-Poplu - Il-Malti. Il-Papa Piju VIII hatru bhala l-ewwel Arcipriet tal-Parrocca ta' Haz-Zebbug, izda din il-hatra qatt rna giet ikkonfermata mill-Kurja ta' Malta. Gie nominat ukoll Arcipriet tal-Kattidral ta' Malta, izda Dun Ludovik deherlu li m'ghandux jaccetta din in-nomina. Fis-sena 1834 fetah skola fil-belt ghat-taghlim tal-lingwi, letteratura, filosofija u xjenza. L-isbah xoghol letterarju tieghu huma "Innijiet Imqaddsa". Il-Kan. Mifsud Tommasi kien hallas minn butu l-ispejjez ghal kwardu tal-Immakulata Kuncizzjoni, xoghol il-pittur Pietru Paw Caruana, li tinsab fil-Knisja ta' Bormla.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50690
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dun Ludovik Mifsud Tommasi.pdf131.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.