Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50928
Title: Kollezzjonijiet ta' kotba f'Haz-Żebbuġ
Authors: D'Anastas, Noel
Keywords: Żebbuġ (Malta) -- Intellectual life -- History -- 18th century
Żebbuġ (Malta) -- Intellectual life -- History -- 19th century
Żebbuġ (Malta) -- Social life and customs -- History -- 18th century
Żebbuġ (Malta) -- Social life and customs -- History -- 19th century
Libraries -- Malta -- Żebbuġ -- History
Bibliomania -- History
Books -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 18th century
Books -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Private libraries -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 18th century
Private libraries -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Book collectors -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Book collectors -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 18th century
Maltese periodicals -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Maltese periodicals -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 18th century
Żebbuġ (Malta) -- History -- 18th century
Żebbuġ (Malta) -- History -- 19th century
Books and reading -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 18th century
Books and reading -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Issue Date: 2003
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: D'Anastas. N. (2003). Kollezzjonijiet ta' kotba f'Haz-Zebbug. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2003, 56-61
Abstract: Dan l-artiklu jaghti harsa fil-qosor lejn uhud mill-personaggi Zebbugin li barra li kellhom in-namra tal-letteratura, uhud minnhom kienu wkoll fost il-benefatturi ta’ dan ir-rahal. Fost dawk li kellhom numru kbir ta’ kotba ta’ natura teologika, morali u filosofici kien il-kleru. Naqraw ukoll fuq il-Librerija ta’ Nicola Debono. Il-familja tat-tabib Baldassare Debono maghruf bhala ta’ Gabas, kellha rabta kbira fl-istorja ekklesjastika Zebbugija. Baldassare Debono kellu numru ta’ kotba tajbin li kien jikkonsultahom fil-professjoni medika tieghu. Il-librerija li nstabet fir-residenza ta’ Nicola Debono f’Haz-Zebbug hija kkunsidrata fost wahda mill-kbar li kien hemm f’dawk iz-zminijiet f’pajjizna. Fiz-zmien l-Ordni, jekk wiehed ried jistampa xi pubblikazzjoni, ried bilfors li qabel tghaddi mill-arbiel tac-censura u jkun hemm il-konferma bit-tliet imprimaturs – dik tal-Gran Mastru, l-Inkizitur u l-Isqof. Kienet haga normali li dawk il-Kattolici b’xi professjoni l-aktar dik medika kienu jaghmlu talba lill-Kongregazzjoni biex jinghatalhom permess apposta biex jaqraw u jzommu kotba li dak iz-zmien kienu meqjusa projbiti. Nsibu ukoll informazzjoni fuq "Il-Gabinetto di Lettura" f’Haz-Zebbug li kienu kmamar ghall-qari. F’Haz-Zebbug, il-Gabinetto di Lettura twaqqaf fiz-zmien l-Arcipriet Dun Francesco Saverio Vassallo (1832-1854), liema zmien dan ir-rahal kompla ra tkattir kulturali. L-artiklu jaghti harsa fil-qosor lejn x’kien qed ikun ippubblikat bhala gurnali lokali f’dawk iz-zminijiet
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50928
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCLSBoo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kollezzjonijiet ta' kotba f'Haz-Zebbug.pdf225.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.