Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50954
Title: L-Arkivju mużikali tal-Knisja Parrokjali ta' Ħaż-Żebbuġ
Authors: D'Anastas, Noel
Keywords: Archives -- Malta -- Żebbuġ
Music -- Malta -- Żebbuġ -- History
History -- Sources
Żebbuġ (Malta) -- History
Żebbuġ (Malta) -- Biography
Feast of St. Philip of Agira -- Malta -- Żebbuġ -- History
Composers -- Malta -- Biography
Composers -- Malta -- Żebbuġ -- Biography
Bugeja, Vincenzo, 1805-1860
Nani, Paolo, 1814-1904
Sacred vocal music -- Malta -- Żebbuġ -- History
Music libraries -- Malta -- Żebbuġ -- History
Parish Church of St. Philip of Agira (Żebbuġ, Malta) -- Archives
De Ferraris, Michele
Felici, Paolo
Bugeja, Pietro Paolo, 1772-1828
Issue Date: 2004
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: D'Anastas. N. (2004). L-Arkivju mużikali tal-Knisja Parrokjali ta' Ħaż-Żebbuġ. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2004, 105-113.
Abstract: Dan l-artiklu jitratta l-arkivju muzikali tal-Knisja Parrokjali ta' Haz-Zebbug, li jigbor fih muzika sagra u liturgika miktuba minn bosta kompozituri Maltin li whud minnhom huma maghrufa sew fil-knejjes taghna. L-aktar tliet kompozituri rapprezentati bil-wirt taghhom fl-arkivju tal-parrocca ta’ dan ir-rahal huma Michele De Ferraris, Paolo Felici u Pietru Paolo Bugeja. Uhud minn dawn ix-xoghlijiet inkitbu apposta biex jindaqqu fic-elebrazzjoni tal-festa principali u ohrajn sekondarji li kienu jinzammu f’dan ir-rahal. L-arkivju muzikali ta’ Haz-Zebbug jigbor fih ukoll zewg bicciet ta’ Dr. Paolo Nani (1814-1904) – wiehed mill-Maestri di Cappella li ghamel zmien twil immexxi l-muzika f’dan ir-rahal. Fl-artiklu jissemmew kompozituri ohra Zebbugin fosthom Riccardo Bugeja, Angelo Galea, Roberto De Cesare, kif ukoll kompozituri barranin. Infatti minn fost dawn ix-xoghlijiet, inhareg li dan l-arkivju jigbor fih disa kompozizzjonijiet ta’ kompozituri barranin li l-muzika taghhom kienet segwita fil-knejjes taghna.
Description: Tinkludi Errata Corrige dwar ir-ritratt ta’ Dr. Paolo Nani (Festa San Filep, 2005, p. 135)
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50954
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusGenItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.