Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50955
Title: Ħarsa ħafifa lejn l-iżvilupp tal-Knisja ta' Ħaż-Żebbuġ : mill-bidu sa wara l-1900
Authors: Ellul, Philip
Keywords: Parish Church of St. Philip of Agira (Żebbuġ, Malta) -- History
Żebbuġ (Malta) -- Church history
Żebbuġ (Malta) -- History
Żebbuġ (Malta) -- Religious life and customs -- History
Church buildings -- Malta -- Żebbuġ -- History
Issue Date: 2005
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Ellul, P. (2005). Ħarsa ħafifa lejn l-iżvilupp tal-Knisja ta' Ħaż-Żebbuġ : mill-bidu sa wara l-1900. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2005, 93-94
Abstract: Dokumenti antiki juru bic-car li, sa qabel l-1380, ma kienet tezisti ebda knisja go Haz-Zebbug. Kienet ittiehdet decizjoni li tinbena knisja fic-centru tat-tlett irhula ta’ Hal Mula, Hal Muxi u Hal Dwin. Din il-knisja gdida nbniet permezz tal-generozità ta’ certu Filippu, negozjant minn Sqallija. Dan Filippu kien izzewweg ghand il-familja Mamo, u kien hu li offra l-gnien tad-dar tieghu biex ikun il-post li fih din il-knisja tkun tista’ tinbena. Filippu nsista li din ghandha tkun iddedikata lil San Filep ta’ Agira. Dan kollu sehh fis-sena 1380. Il-knisja nbniet fl-istess post li fih illum tinsab dik prezenti. Il-knisja li nbniet fis-seklu erbatax baqghet wieqfa sa, bejn wiehed u iehor, mitejn u hamsin sena wara. Fil-11 ta’ Lulju 1621 gie moghti l-permess minghand l-Isqof Baldassare Cagliares biex jinghata bidu ghall-bini tal-knisja l-gdida. Il-knisja l-qadima kienet thalliet f’postha waqt li kien ghaddej ix-xoghol fuq dik gdida. Din ta’ l-ahhar, mibnija fuq stil essenzjalment Doriku, tlestiet fis-sena 1632 u kienet iddisinjata mill-arkitett maghruf Tumas Dingli.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50955
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Harsa hafifa lejn l-izvilupp tal-Knisja ta' Haz-Zebbug.pdf185.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.