Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-28T10:07:57Z-
dc.date.available2020-01-28T10:07:57Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationGuillaumier, J. (2005). Lord Gort : tifkiriet u fatti. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2005, 115-119.en_GB
dc.identifier.urihttps://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50976-
dc.description.abstractLord Gort lahaq gvernatur ta’ Malta fl-aghar zminijiet tat-Tieni Gwerra Dinjija. Wasal Malta fis-7 ta’ Mejju, 1942 wara r-rizenja tal-General Dobbie li telaq minhabba sahhtu. Kien il-Gvernatur Gort li pprezenta l-George Cross lill-Unur Tieghu Sir George Borg, il-Prim Imhallef, li rçevih f’isem il-poplu ta’ Malta u d-dipendenzi taghha bhala xhieda tal-qlubija fil-glieda tieghu favur il-helsien. Fl-20 ta’ Gunju, 1943, kwazi sena ezatt wara l-wasla ta’ Lord Gort f’pajjizna, il-Maestà Tieghu, ir-Re George VI ghamel zjara qasira f’Malta. Il-merhba li nghata kienet enormi. Ir-re seta’ jara b’ghajnejh stess il-herba li kienet gabet il-Gwerra. Ir-rispett li Lord Gort kien igawdi fost il-Maltin deher car meta fit-12 ta’ Marzu, 1944 hu gie pprezentat b’Sword of Honour bhala sinjal ta’ rispett u rikonoxximent. Bhalma nsibu fil-kitba ta’ John Galea li dehret fil-ktieb specjali ta’ tifkira fl-okkazjoni tal-50 anniversarju mill-ghoti tax-Xabla ta’ Gieh lil Lord Gort, kien il-Kazin Banda San Filep li fil-bidu tas-sena 1944 kien issuggerixxa lill-kazini u ghaqdiet ohra ta’ Malta u Ghawdex biex issir stedina lil Lord Gort halli jircievi rigal taht forma ta’ 'Sword of Honour'. Dan fil-fatt sehh fi Pjazza San Filep Haz-Zebbug quddiem hafna mistiednin distinti fosthom l-Arcisqof, Mons. Dun Karm Psaila, il-Poeta Nazzjonali, Dun Luret Callus, president tal-kazin u president tal-Kumitat Organizzattiven_GB
dc.language.isomten_GB
dc.publisherŻebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filepen_GB
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_GB
dc.subjectGort, John Standish Surtees Prendergast Vereker, 6th Viscount, 1886-1946 -- Biographyen_GB
dc.subjectGhaqda Kazin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- Historyen_GB
dc.subjectŻebbuġ (Malta) -- History -- British occupation, 1800-1964en_GB
dc.subjectŻebbuġ (Malta) -- History -- 20th centuryen_GB
dc.subjectWorld War, 1939-1945 -- Maltaen_GB
dc.subjectMalta -- History -- Siege, 1940-1943en_GB
dc.subjectGovernors -- Malta -- Biographyen_GB
dc.subjectMalta -- History, Militaryen_GB
dc.subjectGeorge Crossen_GB
dc.subjectGeorge VI, King of Great Britain, 1895-1952 -- Travel -- Maltaen_GB
dc.titleLord Gort : tifkiriet u fattien_GB
dc.typearticleen_GB
dc.rights.holderThe copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.en_GB
dc.description.reviewedN/Aen_GB
dc.contributor.creatorGuillaumier, Joyce-
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lord Gort - tifkiriet u fatti.pdf263.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.