Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50981
Title: "Il-verità bil-fatti" (ikompli) : il-kumitat jirrispondi meta jara l-ħtiega
Authors: Għaqda Każin Banda San Filep
Keywords: Għaqda Każin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- History
12th May Band and Social Club (Żebbuġ, Malta) -- History
Żebbuġ (Malta) -- History
Feast of St. Philip of Agira -- Malta -- Żebbuġ
Feasts, Religious -- Malta -- Żebbuġ -- History
Chircop, Alfred, 1933-2015
Parish of St. Philip of Agira (Żebbuġ, Malta) -- History
Band clubs -- Malta -- Żebbuġ -- History
Bandmasters -- Malta -- Żebbuġ -- History
Issue Date: 2005
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Għaqda Każin Banda San Filep. "Il-verità bil-fatti" (ikompli) : il-kumitat jirrispondi meta jara l-ħtiega. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2005, 193-203.
Abstract: Hu dokumentat li s-socjetà muzikali, l-Kazin tal-Banda San Filep, sa mis-sena 1851, ilha taghmel kull ma tista’, sabiex il-festa ewlenija u titulari tal-parrocca tibqa’ dejjem gejja ’l quddiem. Biex il-poplu Zebbugi jkollu l-informazzjoni ta’ xi jkun ipprepara l-Kazin San Filep, kull sena johrog dan il-ktieb ta’ informazzjoni dwar il-programm tal-festa "Taghrif Storiku u Hidma" ta’ l-istess Socjetà Muzikali. Jitfakkru nies kbar Zebbugin, u artikli ohra ta’ nteress dwar Haz-Zebbug ingenerali. F'dan l-artiklu l-awturi jsemmu l-pozizzjoni negattiva, b’allegazzjonijiet skorretti li qieghda tiehu s-Socjetà 12th May Band & Social Club, fil-konfront taghha mas-Socjetà Muzikali tal-Kazin Banda San Filep. L-artiklu jinkludi ftit informazzjoni fuq : il-pittura tal-famuz pittur Alfred Chircop ; It-tfigh tan-nar fil-bahar ; il-festa tas-snin hamsin ; l-armar tal-pjazza ; id-dhul trijonfali ta’ l-istatwa ta’ San Filep
Description: L-ewwel parti ta' dan l-artiklu gie ippublikat fl- 2003. Ara https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50948
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50981
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusGen

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-verita bil-fatti.pdf212.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.