Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51074
Title: Il-festa ta' San Filep f'Haż-Żebbuġ bejn l-1814 u l-1841
Authors: Saliba, Raymond
Keywords: Feast of St. Philip of Agira -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Żebbuġ (Malta) -- History -- 19th century
Band clubs -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Feasts, Religious -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Fasts and feasts -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 19th century
Fireworks -- Malta -- Żebbuġ -- History -- 18th century
Issue Date: 2006
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Saliba, R. (2006). Il-festa ta' San Filep f'Haż-Żebbuġ bejn l-1814 u l-1841. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2006, 153-157
Abstract: It-tradizzjonijiet popolari religjuzi f’Haz-Zebbug isibu art mill-aktar fertili, sew ghaliex iz-Zebbugin, bhall-kumplament tal-Maltin, ghandhom karattru Mediterranju li jizvoga fi hwejjeg bhal dawn, kif ukoll ghax rawmu maz-zmien mhabba partikolari lejn dak kollu li hu ghaziz ghalihom. Il-festi liturgii u dawk ghall-qaddisin kienu u ghadhom fost l-aktar manifestazzjonijiet pubblici li n-nies taghmel ghalihom. Hekk ukoll f'dan ir-rahal antik in-nies ihabirku biex jiccelebraw l-aktar il-festa ta’ San Filippu ta’ Agira, titular tal-parrocca. F’dan ix-xoghol sejrin naraw kif kienu jsiru l-elementi l-aktar importanti fil-festa, kemm interna kif ukoll esterna. It-taghrif kollu hu migbur mill-kotba ta’ l-amministrazzjoni tal-knisja parrokkjali, miktuba mill-prokuratur tal-festa. Sa dan iz-zmien ma kienx hemm kazini formali u l-festa kienet tigi organizzata kompletament mill-knisja, ghalkemm kultant kien ikun hemm xi inizjattiva personali ta’ xi dilettanti. L-awtur jikteb fuq il-festa ta gewwa, il-festa ta' barra, il-baned u l-hlas taghhom u l-loghob tan-nar fis-seklu 19
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51074
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Festa ta San Filep f'Haz-Zebbug bejn l-1814 u l-1841.pdf469.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.