Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51140
Title: Tifkira ta’ l-inawgurazzjoni tal-pittura tal-koppla tal-bażilika ta’ l-Isla
Keywords: Collegiate Basilica of the Nativity of Mary (Senglea, Malta)
Senglea (Malta) -- History
Portelli, Frank, 1922-
Art, Maltese -- 20th century
Artists -- Malta
Issue Date: 1993
Publisher: APS Bank Ltd.
Citation: (1993). Tifkira ta’ l-inawgurazzjoni tal-pittura tal-koppla tal-bażilika ta’ l-Isla. Valletta: APS Bank Ltd.
Abstract: Għeżież Sengleani, Nixtieq naqsam magħkom il-ferħ ta' din l-okkażjoni sabieħa ta' l-inawgurazzjoni tal-pittura tal-koppla tal-Bażilka tagħna. Wara tant snin ta' mistennija, jiena żgur Ii kulħadd illejla ser joħrog sodisfatt b'din I-opra-artistika ġdida Ii ser issebbaħ dan it-Tempju sabieħ dedikat 'l Alla taħt it-titlu tat-twelid tal-Madonna. Nirringrazzja Iii Alla u lift-Madonna Ii għenitna biex din il-biċċa xogħoi tassew impenjattiva tinbeda u tasal fit-tmiem. Nirringrazzja lil kull min għen, kemm mapwalment kif ukoll finanzjarjament biex din il-ħolma setgħet issir realta. Lil dawk kollha li minn fosthom m'għadhomx magħna nirringrazzjawhom u nitolbu għalihom. Nifraħ lill-pittur innifsu, is-Sur Frank Portelli, li għamel ħiltu kollha biex jagħtina espressjoni tassew artistika tar-regalita tal-Madonna, kif ipprezentaha fit-tmien kwadri tal-koppla. Nawgurawlu rnill-qalb, saħħa u dehen, ħalli jkompii din l-opra artistika li trid tinfirex mas-soqfa kollha tal-knisja. J'Alla dan ix-xogħol artistiku kbir jgħinna nerfgħu ħarsitna flimkien ma' qalbna 'l fuq, lejn l-omm tagħna tas-Sema, Marija, biex Hi tkun għalina lkoll mera ta' qdusija u kewkba tas-salvazzjoni. [Messaġġ mill-Arċipriet Kan. Vincent Cachia]
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51140
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tifkira_tal_inawgurazzjoni_tal_pittura_tal_koppla_tal_Bażilka_tal_Isla.PDF
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.