Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52104
Title: L-annimali fil-preistorja ta' Malta
Authors: Zammit, Vincent
Keywords: Tarxien Temples (Tarxien, Malta)
Animal remains (Archaeology) -- Malta -- Tarxien
Excavations (Archaeology) -- Malta -- Tarxien
Tarxien (Malta) -- Antiquities
Antiquities, Prehistoric -- Malta -- Tarxien
Pottery, Prehistoric -- Malta -- Tarxien
Issue Date: 1998-09-27
Publisher: Media.Link Communications
Citation: Zammit, V. (1998, September 27). L-annimali fil-preistorja ta' Malta. Mument : Pizzikanna, pp. 3.
Series/Report no.: Irkejjen Storiċi;
Abstract: Fost l-affarijiet li wiehed jista' jitkellem dwarhom fil-preistorja huma l-annimali. Dan is-suggett jista' jittiehed minn diversi angoli. Mhux ghax hemm biss l-aspett ta' x'tip ta' annimali wiehed jista' jsib li kienu jigu uzati minn dawn in-nies. Izda nistghu nitkellmu wkoll dwar x'tip ta' annimali kienu juru fuq il-fuhhar taghhom. Barra minhekk wiehed jista' jitkellem ukoll dwar is-simbolizmu li nsibu fluzu ta' l-annimali. Il-pre-istorja Maltija hi mimlija mhux hazin b'dawn id-dettalji. L-artiklu tal-lum hu mmirat biex forsi kulmin imur izur il-Muzew Nazzjonali ta' l-Arkeologija jkun jista' jifhem ftit mid-dettalji li jkun qieghed jara quddiemu. Hemmhekk wiehed ghandu jara mhux biss ghadam ta' annimali, izda fuhhar b'disinji ta' annimali fuqu, kif ukoll figurini ta' annimali. Kulhadd sema' bit-tempji ta' Hal Tarxien, Hagar Qim, L-Imnajdra, il-Ggantija u ohrajn. F'dawn it-tempji ma nstabx biss fuhhar imkisser, izda anki fdalijiet ta' annimali. Mit-tempju ta' Hal Tarxien kienu nstabu bicciet ta' ghadam f'post partikulari.
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52104
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCASHArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zammit_Vincent_L-Animali fil-Pre-istorja ta` Malta_Il-Mument_1998_27_09.pdf361.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.