Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52697
Title: William James Worley (1909-1971) : l-ewwel surmast tal-Banda San Gużepp
Authors: Farrugia, Joe Julian
Keywords: Bandmasters -- Malta -- 20th century -- Biography
Conductors (Music) -- Malta -- Kirkop -- History
Bands (Music) -- Malta -- Kirkop -- History
Music -- Malta -- Kirkop -- History
Kirkop (Malta) -- History
Musicians -- Malta -- History
Worley, William James, 1909-1971
Composers -- Malta -- Vittoriosa -- Biography
Issue Date: 2004
Publisher: Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Citation: Farrugia, J.J. (2004). William James Worley (1909-1971) : l-ewwel surmast tal-Banda San Gużepp. Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2004, 81, 83.
Abstract: Is-Surmast William James Worley mhux biss gej minn familja muzikali, izda minn familja fejn kulhadd idoqq l-istess strument: il-kurunetta. William James Worley twieled il-Birgu nhar is-7 ta' Lulju 1909. Ta' 15-il sena hareg idoqq mal-Banda San Mikiel ta' Haz-Zabbar. Huwa kien assistent surmast mal-Baned Prince of Wales tal-Birgu u l-Unjoni ta' Hal Luqa. Kien ukoll surmast tal-Banda Maria Mater Gratiae ta' Haz-Zabbar. Fl-1949 kien waqqaf banda gdida f'Hal Kirkop; il-Banda San Guzepp. L-ahhar banda li mexxa, u baqa' jmexxiha sa mewtu kienet il-Banda San Gorg ta' Bormla. Is-Surmast Worley kien ukoll kompozitur ta' hila. Minbarra ghadd ta' arrangamenti ghall-baned ta' muzika ta' kompozituri kbar, kien jikteb ukoll xoghlijiet originali. Sunny Aquilina, student tas-Surmast Worley, kiteb poezija b'apprezzament li nsibu f'dan l-artiklu.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52697
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusGen

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
William James Worley 1909-1971.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.