Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53440
Title: San Ġużepp glorjuż ma Ħal Kirkop
Authors: Borg, Andrew
Keywords: Bandalori -- Malta -- Kirkop
Street decoration -- Malta -- Kirkop -- History
Feast of St. Joseph -- Malta -- Kirkop -- History
Joseph, Saint -- Cult -- Malta -- Kirkop
Joseph, Saint -- Art
Christian art and symbolism -- Malta -- Kirkop -- History
Calì, Giuseppe, 1846-1930
Kirkop (Malta) -- Church history
Issue Date: 2014
Publisher: Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Citation: Borg, A. (2014). San Ġużepp glorjuż ma Ħal Kirkop. Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2014, 62-83.
Abstract: Jekk hawn xi hadd li jista' jixhed kemm l-armar il-gdid li sar fl-ahhar hdax-il sena, inhadem dejjem bis-sens u b'rispett shih lejn il-hajja ta' San Guzepp u d-devozzjoni lejh, huwa certament l-awtur ta' dan l-artiklu. Ezempju ta meta saru l-bandalori ta' Misrah Hal Kirkop, meta saru l-lstatwi ta' fuq iz-Zuntier tal-Knisja, meta tpittret il-bandalora tal-Mewt li tintrama fil-Pjazza tal-Knisja u anke sehbitha l-Grandjuza ta' magenb il-Knisja. Il-qarrej jista jifhem kemm hsieb ikun hemm wara disinn, wara pittura jew statwa. U permezz ta' dan l-artiklu estensiv, l-awtur jterraq mat-toroq ta' Hal Kirkop fil-jiem tat-Tieni Gimgna ta' Lulju, u filwaqt li josserva dak kollu li jkollna armat, iwasslilna l-hsieb ta' warajh mil-lenti tad-devozzjoni Guzeppina. Jalla kull opra li ssir ad unur il-qaddisin taghna, ikollha mistura warajha l-hsibijiet kollha u t-taghlim li se jaqsam maghna Andrew Borg.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53440
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARM&C

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
San Guzepp glorjuz ma' Hal Kirkop kollu.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.