Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53988
Title: ll-fabbrika Franċiża Galard f 'Malta u l-vara ta' San Ġużepp ta' Ħal Kirkop
Authors: Caruana, Victor
Keywords: Joseph, Saint -- Cult -- Malta -- Kirkop
Joseph, Saint -- Processional statues -- Malta -- Kirkop
Processional statues -- Malta -- History -- 19th century
Sculpture, French -- 19th century
Sculpture -- Malta -- History -- 19th century
Sculptors -- Malta -- History -- 19th century
Sculptors -- France -- History -- 19th century
Statues -- Malta -- History -- 19th century
Malta -- Religious life and customs -- History -- 19th century
Galard et Fils (Firm). St. Joseph (Kirkop, Malta)
Issue Date: 2013
Publisher: Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Citation: Caruana, V. (2013). ll-fabbrika Franċiża Galard f 'Malta u l-vara ta' San Ġużepp ta' Ħal Kirkop. Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2013, 114-120.
Abstract: Mhux xi sigriet li l-ghezez tezor li ghandhom f'qalbhom il-Guzeppini Koppin, hija indubbjament l-lstatwa artistika u sabiha tal-Patrijarka u Patrun San Guzepp. Din l-istatwa ferm ghaziza u devota minn basta, hija l-punt ta' riferiment ghal kull min hu midhla jew parti mill-Komunita Guzeppina Koppija. L-artiklu ta' Victor Caruana jehodna fiz-zminijiet meta din l-istatwa giet ordnata, u jurina x'kienu l-hsibijiet tal-Poplu Malti dwar l-istatwi li kienu qed isiru b'mod frekwenti kemm minn artisti Maltin, kif ukoll, bhal fil-kaz taghna b'ordnijiet minn barra. Ghandu jinghad ukoll li s-sentiment li kien jirrenja dak iz-zmien fost in-nies intellettwali, kien li opri sagri mahduma minn artisti barranin, kienu superjuri ghal dawk imsawra lokalment. Jista' jkun li huwa dak li hass ukoll il-Kappillan Barbara meta ordna din ix-xbieha minn Marsilja u maghha gab ukoll l-erba' statwi tac-caqquf li kienu jintramaw barra. Dan l-artiklu ghandu l-iskop li jaghti harsa lejn is-sitwazzjoni tal-arti tal-iskultura sagra f'pajjizna fit-tieni nofs tas-seklu dsatax u kif il-vari tad-ditta Galard infiltraw f'dan ix-xenarju. Tinghata wkoll harsa lejn l-istili artistici popolari f'dak iz-zmien u kif il-vara ta' San Guzepp f'Hal Kirkop tidhol f'dan il-kuntest.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53988
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAScu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Fabbrika Franciza Galard f'Malta u l-vara ta' San Guzepp ta' Hal Kirkop.pdf4.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.