Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53991
Title: ll-Konċilju Reġjonali ta' Malta : u l-iżviluppi fit-tagħlim tal-Knisja
Authors: Flask, Joe
Keywords: Malta -- Church history
Feast of St. Joseph -- Malta -- Kirkop -- History
Feasts, Religious -- Malta -- History
Catholic Church -- Customs and practices
Catholic Church -- Malta -- History
Catholics -- Religious identity -- History
Catholic Church. Regional Council (1935)
Councils and synods, Episcopal (Catholic) -- Malta
Parishes -- Malta -- History
Lepicier, Alexis Henri Marie, 1863-1936
Issue Date: 2013
Publisher: Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Citation: Flask, J. (2013). ll-Konċilju Reġjonali ta' Malta : u l-iżviluppi fit-tagħlim tal-Knisja. Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2013, 229-255.
Abstract: lntopp kbir li sabet il-Festa ta' San Guzepp fl-izvilupp taghha, kien zgur il-Koncilju Regjonali li tlaqqa' f'Malta fl-1935. Fost hafna ragunijiet ghala tlaqqa' dal-Koncilju, kien hemm it-trazzin tal-festi mhux titulari, li sa minn dak iz-zmien, kienu diga bdew jerfghu rashom u juru li ma kinux kuntenti bi ftit u riedu aktar. F'dan l-aspett, il-Koncilju rnexxielu jxejjen dik l-evoluzzjoni billi dahhal numru ta' restrizzjonijiet, imqar fl-aktar affarijiet banali ta' numru ta' bozoz mixghula. Minn dal-Koncilju, dal-Festi li kienu t-tieni fl-importanza fil-parrocci, tlaqqmu bhala sekondarji. Uhud minnhom spiccaw bhal Gharghur, in-Naxxar, Hal Lija u s-Siggiewi. Izda numru mdaqqas iehor, fosthom il-Festa ta' San Guiepp f'Hal Kirkop, kellhom art fertili bizzejjed, sostnuta mid-devozzjoni, biex jghaddsu rashom u jkomplu ghal triqithom. F'din il-kitba, Joe Flask jikteb dwar l-aspett storiku u l-effetti tal-Koncilju msemmi. Tissemma ukoll iz-zjara tal-Kardinal Lepicier li kien it-tieni Legat tal-Papa li zar Malta
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53991
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRPT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Koncilju regjonali ta' Malta.pdf20.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.