Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53998
Title: Monumenti zghar u ta' mhabba fil-Floriana
Authors: Terribile, Tony
Keywords: Niches (Architecture) -- Malta -- Floriana
Floriana (Malta) -- Buildings, structures, etc.
Floriana (Malta) -- History
Public sculpture -- Malta -- Floriana
Statues -- Malta -- Floriana -- History
Christian art and symbolism -- Malta -- Floriana
Issue Date: 2003
Publisher: Floriana : Parroċċa San Publju
Citation: Terribile, T. (2003). Monumenti zghar u ta' mhabba fil-Floriana. Programm [tal-]festa [San Publju] 2003, 54-57
Abstract: Il-Floriana hija maghrufa ghal bosta hwejjeg li jaghmluha sabiha u mfittxija hafna bhalma huma l-ghadd ta' gonna li nsibu f'diversi nhawi taghha, is-swar li jdawruha maghmula minn Pietru Paolo Floriani u l-ghadd ta' monumenti li qegndin ifakkru grajjiet u personalitajiet Maltin u barranin. Barra dawn, meta wiehed idur bosta mit-toroq ta' dan is-subborg, jista' jara u japprezza ghadd ta' djar kbar u qodma li rnexxielhom jaharbu l-qerda tal-gwerra. Qrib dawn id-djar u kif ukoll maghhom wiehed jista' jara wkoll xi nicca jew xi statwa tal-gebel li nistghu nharsu lejhom bhala monumenti zghar ta' mhabba mwaqqfa mill-Florjanizi ta' l-imghoddi. Hasra li l-gwerra qerdet xi whud minnhom, izda ghallinqas, dawk li ghadhom wieqfa ghadhom jigu apprezzati aktar minn kulnadd.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53998
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MONUMENTi ZGHAR U TA_ MHABBA.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.