Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54001
Title: L-attivita' tal-Veneranda Cassa delle S.S. Anime Purganti ta' Ħal Kirkop fis-seklu għoxrin
Authors: Farrugia, Jonathan
Keywords: Kirkop (Malta) -- Religious life and customs -- History -- 20th century
Kirkop (Malta) -- Social life and customs -- History -- 20th century
Funeral rites and ceremonies -- Malta -- Kirkop -- Finance -- History -- 20th century
Kirkop (Malta) -- History -- 20th century
Cemeteries -- Malta -- Kirkop -- Finance -- History
Chapels -- Malta -- Kirkop -- Finance -- History
Chapel of St. Nicholas (Kirkop, Malta) -- History
Issue Date: 2013
Publisher: Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Citation: Farrugia, J. (2013).L-attivita' tal-Veneranda Cassa delle S.S. Anime Purganti ta' Ħal Kirkop fis-seklu għoxrin. Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2013, 79-85.
Abstract: Fost l-ghaqdiet diversi li kienu jezistu fil-Parrocca taghna, wiehed kien isib is-Sodalita tal-Agunija jew kif kienu jafuha ahjar il-Koppin, tal-Erwieh. Din l-ghaqda kellha d-dmir li tiehu hsieb ic-cimiterju, it-tqassim tal-oqbra u l-quddies suffragat ghall-erwieh tal-mejtin. F'dan l-artiklu, Il-Kan. Dun Jonathan Farrugia jaghti harsa lejn wiehed mir-registri ta' din l-ghaqda u jitfa' dawl gdid dwar l-attivita li kienet tkun ghaddejja minnha. lncidentalment dan ir-registru jibda bil-Prokura ta' Salvu Spiteri, is-Surmast, li fis-snin erbghin, inhatar Prokuratur tal-Fratellanza u President tas-Socjeta Guzeppina.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54001
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARM&C

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-attivita` tal-Veneranda Cassa delle S.S. Anime Purganti ta' Hal Kirkop.pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.