Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54543
Title: Il-festa ta' San Publju fl-1874 : 130 sena ilu, fil-Furjana zzanznet opra fost l-isbah fil-Knejjes Maltin
Authors: Torpiano, David
Keywords: Feast of St. Publius -- Malta -- Floriana -- History
Feasts, Religious -- Malta -- Floriana
Floriana (Malta) -- History -- 19th century
Feast of St. Publius -- Press coverage -- Malta
Church decoration and ornament -- Malta -- Floriana
Church furniture -- Malta -- Floriana
Tuzell -- Malta -- Floriana
Socjeta Filarmonika ‘Vilhena’ (Floriana, Malta) -- History
Mercieca, Vincenzo. Tuzell (Floriana, Malta)
Bonnici, Aritide. Tuzell (Floriana, Malta)
Issue Date: 2004
Publisher: Floriana : Parroċċa San Publju
Citation: Torpiano, D. (2004). Il-festa ta' San Publju fl-1874 : 130 sena ilu, fil-Furjana zzanznet opra fost l-isbah fil-Knejjes Maltin. Festa San Publju, Floriana, 2004, 45-48
Abstract: Ghadda bosta zmien minn meta n-nies tal-Furjana bdew jiccelebraw modestament (bhal kull bidu iehor) il-festa titulari ta' San Publju. Ghalhekk lahqu ngemghu ghadd ta' tifkiriet marbutin mal-festa. B 'xorti tajba whud mill-gurnali lokali kellhom l- uzanza li jirrappurtaw fil-qosor xi taghrif fuq il-festa li tkun ghaddiet. Hekk gara f'wiehed mill-gurnali lokali 'Lo Smascheratore', li gie ppubblikat ghall-ewwel darba fis-sena 1873. Fost il-festi li saru f' gieh San Publju tul is-snin, dan il-gurnal qed jaghti prominenza lill-festa ta' San Publju li saret f' April ta' l-1874, ezattament tletin sena wara li l-Knisja ta' San Publju giet iddikjarata knisja parrokkjali. L-istess gurnal jigifieri "Lo Smasheratore' huwa strumentali sabiex wara tant zmien ifegg fil-berah l-isem ta' min ta lill-Furjana opra artistika tassew sabiha. Ezattament 130 sena ilu, l-imghallem Vincenzo Mercieca ra t-tuzell li hadem hu stess isebbah ghall-ewwel darba l-artal maggur tal-Knisja Arcipretali tal-Furjana.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54543
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IL-FESTA TA' SAN PUBLJU FL-1874.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.