Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54829
Title: Vincenzo Maria Cremona : ħidma u dawl ġdid fuq l-opri tiegħu f'Ħal Kirkop
Authors: Cassar, Kenneth
Keywords: Leonard of Noblac, Saint -- Art
Leo XIII, Pope, 1810-1903 -- Statues -- Malta -- Kirkop
Leonard of Noblac, Saint -- Statues -- Malta -- Kirkop
Cremona, Vincenzo Maria, 1851-1912
Kikrop (Malta) -- History
Statues -- Malta -- Kirkop
Clement VIII, Pope, 1536-1605 -- Statues -- Malta -- Kirkop
Issue Date: 2010
Publisher: Kirkop : Għaqda Mużikali San Leonardu
Citation: Cassar, K. (2010). Vincenzo Maria Cremona : ħidma u dawl ġdid fuq l-opri tiegħu f'Ħal Kirkop. Festa [San Leonardu, Kirkop] 2010, 95-105.
Abstract: Hafna drabi ix-xoghol ta' restawr iwassal ghal skoperti, jew ahjar, gharfien akbar ta' bosta opri artistici. Ghalkemm huwa difficli li tiddeskrivi x-xoghol li jsir fuq statwi ta' barra li jintramaw fil-festi bhala restawr xjentifiku, wiehed ghandu japprezza meta x-xoghol ikun sar b'reqqa u b'dedikazzjoni sabiex statwa li tkun ilha snin twal tara bosta interventi titnaddaf u tinghata dehra li tkun tixraq, mhux ghal muzew, izda ghat-tisbieh tat-toroq Maltin fil-jiem tal-festa. F'dawn l-ahhar sentejn sar xoghol minn Andrew Bugeja fuq zewg statwi ta' Vincenzo Maria Cremona (1851-1912), qieghed nirreferi ghall-istatwa ta' San Leonardu Rebbieh Fuq l-Ereizija u dik li kienet maghrufa bhala l-istatwa tal-Papa Ljun XIII. Ghaldaqstant dan l-artiklu ser iservi ta' rapport tax-xoghol li sar, kif ukoll ser jitfa' dawl gdid fuq l-istatwa tal-Papa (u hawn jissemma Papa Klement VIII) fil-kuntest storiku ta' min kien l-istatwarju Vincenzo Maria Cremona
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54829
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAScu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vincenzo Maria Cremona.pdf3.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.