Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54887
Title: Intietef ta' storja folkloristika mill-Ghasri
Other Titles: Intietef ta' storja folkloristika mill-Ghasri : it-tielet parti
Intietef ta' storja folkloristika mill-Ghasri : il-hames parti
Authors: Calleja, Toni
Keywords: Funeral rites and ceremonies -- Malta -- History
Purgatory -- History of doctrines
Catholic Church -- Prayers and devotions
Ghasri (Malta) -- Folklore
Għasri (Malta) -- History
Maltese language -- Aspect
Proverbs, Maltese -- History and criticism
Issue Date: 2003
Publisher: Għasri : Parroċċa
Citation: Calleja, T. (2003). Intietef ta' storja folkloristika mill-Ghasri. Il-Korpus : leħen mill-Parroċċa tal-Għasri, 24 (2003).
Abstract: Dan l-artiklu jitkellem fuq diversi modi ta' devozzjonijiet u drawwiet folkloristiċi fl-Għasri marbuta ma' Erwieħ tal-Purgatorju. Il-folklore Malti marbut ma' dan is-suġġett b'mod partikulari u mal-mewt u/jew mal-mejtin b'mod ġenerali huwa mhux biss kotran iżda wkoll attraenti u li jirkaċċa fuq l-oħrajn kollha. Id-devozzjoni lejn l-Erwieħ tal-Purgatorju minn dejjem kienet waħda qawwija u għażiża ħafna. Il-Konċilju ta' Trentu, fl-4 ta' Diċembru, 1563 jgħid hekk: "Billi l-Knisja Kattolika mgħarrfa mill-Ispirtu s-Santu, u wara li segwiet il-kitba tal-għorrief tagħha, għallmet, u anke issa f'dak il-konċilju; li hemm Purgatorju u li l-erwieħ jiġu megħjuna bit-talb tal-fidi li ħajjin u l-aktar bis-sagrifiċju ta' l-artal, dan il-konċilju jobbliga lill-isqfijiet biex jgħallmu d-duttrina tal-Purgatorju lill-fidili kullimkien". F'din il-kitba nsibu wkoll dwar xi espressjonijiet u/jew frażijiet li f'xi żmien jew ieħor intqalu minn Għasrin, u minkejja li għadda ż-żmien minn fuqhom, uħud minnhom, għadhom ikkwotati sa llum. Dan l-artiklu jillimita ruħu biss għal dawk l-invokazzjonijiet, ippermettuli l-kelma, li jista' jkollhom xi valur lingwistiku jew storiku ... altrimenti dil-ħarġa kollha ma kenitx tkun biżżejjed!
Description: Part 3 (2003) : Intietef ta' storja folkloristika mill-Ghasri Part 5 (2005) : Intietef ta' storja folkloristika mill-Ghasri
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54887
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARFol

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INTIETEF TA' STORJA.pdfPart 35.73 MBAdobe PDFView/Open
Intietef ta' Storja Part 5.pdfPart 52.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.