Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55409
Title: Ħarsa lejn il-knejjes Maltin ta' dari
Authors: Lanfranco, Guido
Keywords: Church architecture -- Malta -- History
Church decoration and ornament -- Malta
Rites and ceremonies -- Malta -- History
Church history
Issue Date: 2000
Publisher: Gwardamanġa : Kummissjoni Festa Madonna tar-Rużarju ta' Fatima
Citation: Lanfranco, G. (2000). Ħarsa lejn il-knejjes Maltin ta' dari. Programm tal-festa, Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa 2000, 55, 57, 59, 61.
Abstract: Sekli ilu, il-knejjes kienu aktar ckejknin, bosta minnhom qishom dawk Ii ghadna naraw fil-kampanja u l-bIiet antiki. L-altari bosta drabi kienu tal-gebel mal-hajt, u aktarx neqsin minn kollox. Sikwit kien ikollhom ventaltari ta' l-injam impitter bhalma kien fl-1615 u fl-1769 b'ikona u b'targa ta' l-injam. Bhalma kienet drawwa fl-antik, kellna knejjes Ii kellhom purtieri jew bibien jisseparaw is-santwarju, jew il-parti ta' l-altar bil-presbiterju mill-kumplament tal-knisja, bhalma kienet ta' Hal Millieri fis-seklu sbatax. Dan l-artiklu jitratta dwar oggetti, devozzjonijiet, funzjonijiet u drawwiet, uhud minnhom jidhru strambi, Ii kienu jsiru fil-knejjes taghna, u Ii niftakru ahna stess, imma l-ftit Ii kiteb l-awtur stess, ghandhom iservu ta' tifkiriet ghall-anzjani u ta' interess ghaz-zaghzagh.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55409
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
harsa lejn il knejjes ta dari.pdf483.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.