Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55439
Title: Il-Bażilika ta' San Ġorġ 'Bażilika Marjana'
Authors: Farrugia, Ġuzeppi
Keywords: Collegiate Basilica of St. George (Victoria, Malta)
Mary, Blessed Virgin, Saint -- Devotion to -- Malta
Fatima, Our Lady of
Altars -- Malta -- Gozo
Church history
Issue Date: 2003
Publisher: Gwardamanġa : Kummissjoni Festa Madonna tar-Rużarju ta' Fatima
Citation: Farrugia, Ġ. (2003). Il-Bażilika ta' San Ġorġ 'Bażilika Marjana'. Programm tal-festa, Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa 2003, 71, 73-75, 77.
Abstract: Il-qima tal-poplu Ghawdxi lejn il-Vergni Mbierka tidher fl-ghadd relattivament kbir ta' knejjes parrokkjali u kappelli tal-kampanja Ii jgibu isimha f'rabta ma' xi grajja jew misteru taghha. II-bazilika ta' San Gorg, Ii f'Malta u Ghawdex kollha hi aktarx il-knisja Ii fiha tigi l-aktar celebrata I-Ewkaristija b'servizz lill-poplu ta' Alla, tifrah ukoll bid-devozzjonijiet Marjani Ii jfuru minnha. Dawn huma bosta u jinghad Ii whud mid-devozzjonijiet Marjani Ii llum huma ccelebrati b'tant hegga minn xi parrocci tal-gzira ta' Ghawdex, fosthom id-devozzjoni lejn iI-Madonna tas-Sokkors f' Ta' Kercem u dik lejn Marija Bambina fix -Xaghra, kienu jinsabu f' San Gorg hafna qabel ma dehru f'dawk il-knejjes. Wiehed xejn majistaghgeb b'dan ladarba jkun jaf li l-knisja parrokkjali ta' San Gorg, ghal bosta mijiet ta' snin, kienet tikkostitwixxi l-qofol tal-hajja religjuza u socjali tal-gzira.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55439
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bazilika ta san gorg.pdf615.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.