Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55558
Title: Sejbiet arkeoloġiċi f'Ħal Kirkop mir-rapporti annwali tal-mużewijiet
Authors: Cassar, Kenneth
Keywords: Kirkop (Malta) -- History
Archaeology -- Malta -- Kirkop
Excavations (Archaeology) -- Malta -- Kirkop
Antiquities, Prehistoric -- Malta -- Kirkop
Kirkop (Malta) -- Antiquities
Malta. Museum Department -- Periodicals
Museums -- Malta -- Periodicals
Issue Date: 2016
Publisher: Kirkop : Għaqda Mużikali San Leonardu
Citation: Cassar, K. (2016). Sejbiet arkeoloġiċi f'Ħal Kirkop mir-rapporti annwali tal-mużewijiet. Festa San Leonardu, [Kirkop] 2016, 127-138.
Abstract: Kif kellna l-okkazjoni naqraw f'diversi artikli li dehru f'din il-pubblikazzjoni matul is-snin, Hal Kirkop hu moghni bi storja antika u mill-aktar interessanti li ftit jassocjaw ma rahal daqstant zghir. Kulma jmur din qieghda tigi riveduta u studjata aktar fid-dettall fid-dawl ta' sejbiet arkeologici li saru recentement u ghadhom qeghdin jigu studjati. Ma' dan l-aspett pozittiv u inkoragganti hemm naha sfortunata ta' sejbiet li saru f'Hal Kirkop li minhabba indifferenza, traskuragni jew zvilupp intilfu u ntesew. Dan kollu nistghu biss nghelbuh billi nitghallmu napprezzaw dak li fadlilna. Kenneth Cassar ser jelenka s-sejbiet arkeologici li gew pubblikati fir-rapporti annwali tal-muzewijiet.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55558
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCASHArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sejbiet arkeologici f'Hal Kirkop mir-rapport annwali tal-muzewijiet.pdf5.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.