Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55570
Title: Legati Piji f'Ħal Kirkop : it-tieni parti : arkivju parrokkjali Kirkop, Vol. A427 : Legat Piju altar tal-Assunta
Other Titles: Legat Piju altar tal-Assunta
Authors: Vella, Horatio Caesar Roger
Keywords: Kirkop (Malta) -- Church history
Church archives -- Malta -- Kirkop
Religious adherents -- Malta -- Kirkop
Chapel of the Annunciation (Kirkop, Malta)
Mary, Blessed Virgin, Saint -- Art
Church decoration and ornament -- Malta -- Kirkop
Mangion, Nikola, 1586-1656
Parish Church of the Nativity of Mary (Naxxar, Malta)
Gauci, Thomas, 1557-1616
Attard, Marju
Farrugia, Gwanni Frangisku, 1707-1768
Testaferrata, Guzepp, 1673-1745
Malta -- Genealogy
Parish Church of St. Leonard (Kirkop, Malta) -- History
Issue Date: 2018
Publisher: Kirkop : Għaqda Mużikali San Leonardu
Citation: Vella, H.C.R. (2018). egati Piji f'Ħal Kirkop : it-tieni parti : arkivju parrokkjali Kirkop, Vol. A427 : Legat Piju altar tal-Assunta. Festa San Leonardu, [Kirkop], 2018, 159-177.
Abstract: Profs. Vella jkompli jaghtina aktar taghrif prezzjuz fuq il-Legati Piji f'Hal Kirkop, din id-darba ser jiffoka fuq l-altar u l-pittura tal-Assunta li kien hemm gewwa l-Knisja Matrici ta' San Leonardu, li llum jinsab fil-Knisja tal-Lunzjata gewwa l-istess rahal, u li kien sar bi spejjez tad-Duttur Dun Nikola Mangion. Legati Piji huma xewqat ta' nies generuzi u mimlijin bil-fidi li jemmnu li dak li jhallu ghall-Knisja qatt mhu mitluf. Dawn il-legati piji jkunu klawsuli mdahhla fit-testmenti taghhom biex wara mewthom xi flus specifikat jittiehed mill-wirt u jinghata lill-Knisja biex bih isir quddies, Ghosrien, tinxtaghal xamgha, issir festa u affarijiet ohra b'konnessjoni ma' altar partikulari. Fost affarijiet ohra, f'dan l-istudju rnexxielu jitfa' dawl gdid fuq rabta bejn l-altar tal-Assunta u bniedem importanti fl-istorja ta' pajjizna. Fost il-persunaggi li niltaqghu maghhom f'dan il-legat piju, insibu Iit-tliet Nutara, Gauci, Attard u Farrugia, kif ukoll qassis iehor, Dun Guzepp Testaferrata li b'xi mod kellu x'jaqsam mal-familja Mangion. Insibu taghrif fuq il-Knisja ta' Santa Katerina f'Wied il-Ghasel u dettalji mill-affreski li wiehed isib gewwa.
Description: Ara ukoll it-tielet parti ta l-artiklu : https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55662
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55570
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr
Scholarly Works - FacArtCA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Legati Piji f'Hal Kirkop (it-tieni parti).pdf6.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.