Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55655
Title: Publju ta' Malta
Other Titles: San Publju ta' Malta
Authors: Holland, Nigel
Keywords: Publius, Saint, -approximately 112 -- Cult -- Malta -- Floriana
Publius, Saint, -approximately 112 -- Cult -- Malta
Publius, Saint, -approximately 112 -- Art
Christian patron saints -- Malta
Christian art and symbolism -- Malta
Publius, Saint, -approximately 112 -- On postage stamps
Publius, Saint, -approximately 112 -- In literature
Issue Date: 2011
Publisher: Floriana : Soċjetà Filarmonika ‘Vilhena’
Citation: Holland, N. (2011). Publju ta' Malta. Festa San Publju [Floriana] 2011
Abstract: Fl-1610 is-Sinodu Djocesan imsejjah mill-Isqof Tommaso Gargallo ddikjara Iii San Publju Patron u Protettur ta' Malta u ghalhekk ko-patrun ta' dawn il-gzejjer flimkien rna' San Pawl. Din kienet ix-xhieda ta' kemm Publju ta' Malta kien fil-qalb ta' hutu l-Maltin. Maz-zmien San Publju sar ukoll il-patrun partikolari tal-lokalita' tal-Floriana u spicca aktar identifikat ma' din il-lokalita', kif inhu xieraq, milli rna' Malta kollha kemm hi. Din il-kitba li qed tixxandar proprju sena wara li l-Knisja Maltija fakkret 400 sena minn mindu San Publju nghata dan l-oghla gieh minn hutu l-Maltin, trid terga' titfa' dawl fuq kemm kien mahbub dan il-qaddis patron u protettur ta' Malta fi gziritna u xhieda ohra ta ' dan, li hija s-suggett ta' din il-kitba, hurna x-xbihat, tradizzjonijiet, bcejjec letterarji u muzikali, etc.,mifruxa ma' Malta u Ghawdex u sahansitra anki barra minn Malta. Din il-kitba ghandha twassal, ghaldaqstant, biex il-figura ta' Publju ta' Malta, terga' tikseb f'pajjizna l-importanza u I-gieh li jixirqilha.
Description: Part 1 (2011) : Publju ta' Malta - Part 2 (2012) : San Publju ta' Malta
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55655
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAVA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Publju ta_ Malta.pdfPart 13.65 MBAdobe PDFView/Open
San Publju ta_ Malta.pdfPart 23.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.