Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56362
Title: Il-kapella ta' Santa Luċija tal-Barrani
Authors: Rizzo Naudi, Mario
Keywords: Church architecture -- Malta -- History
Chapel of St. Lucy, l-Qadima (Għaxaq, Malta)
Għaxaq (Malta) -- Church history
Church architecture -- Malta -- Għaxaq -- History
Issue Date: 2005
Publisher: Għaxaq : Għaqda Mużikali San Ġużepp
Citation: Rizzo Naudi, M. (2005). Il-kapella ta' Santa Luċija tal-Barrani. Festa [San Ġużepp, Għaxaq] 2005, 97.
Abstract: Meta iI-Maltin kienu jghixu minn fuq ir-raba' u f'komunitajiet zghar, kienu jahsbu biex ikollhom xi kappella taghhom. F'Malta hawn aktar minn mitejn wahda, u sahansitra hemm wahda fuq Kemmuna. L-ebda wahda mhi I-istess; kull wahda ghandha s-sbuhija u storja x'tirrakkonta. Hafna minnhom huma marbutin ma' tradizzjonijiet, leggendi u drawwiet. Il-maggoranza ta' dawn il-kappelli jinsabu mitluqin u abbandunati, minghajr hadd ma jiccaqlaq biex idewwielhom iI-griehi Ii garrbu maz-zminijiet.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56362
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-Kappella ta' Santa LuCija tal-Barrani.pdf702.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.