Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56378
Title: Il-Via Sagra l-antika fil-knisja tal-Lunzjata: sett ta' incizzjonijiet tas-sena 1782
Authors: Borg, Karm
Keywords: Stations of the cross in art
Chapel of the Annunciation (Victoria, Malta)
Jesus Christ -- Cult -- Malta -- Victoria
Cecchini, Francesco, 1750?-1811
Church decoration and ornament -- Malta -- Victoria
Issue Date: 2016
Publisher: Kercem : Ghaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors
Citation: Borg, K. (2016). Il-Via Sagra l-antika fil-knisja tal-Lunzjata: sett ta' incizzjonijiet tas-sena 1782. Festa 2016, Madonna tas-Sokkors, Kercem, 28-30
Abstract: F'dan l-artiklu tinghata informazzjoni dwar Via Sagra antika li kienet fil-kappella tal-Lunzjata fil-limiti tar-Rabat Ghawdex. Din kienet bicca xoghol tal-incizitur taljan Francesco Cecchini li ghex lejn l-ahhar nofs tas-seklu tmintax u kienet ghadha tintuza biex izzejjen il-knisja u xxerred id-devozzjoni lejn il-Via Crucis sal-1964 meta inbidled b'wahda gdida li giet imbiereka minn Mons Guzeppi Pace Isqof t'Ghawdex.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56378
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAPM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Via Sagra l-antika.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.