Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56616
Title: Xbihat ta' San Ġużepp fil-knejjes ta' Ħal Għaxaq
Authors: Mizzi, Rosario
Keywords: Parish Church of the Assumption (Għaxaq, Malta)
Chapel of St. Philip Neri (Għaxaq, Malta)
Chapel of Christ the Redeemer, ta' Santu Kristu (Għaxaq, Malta)
Catholic Church -- Prayers and devotions
Joseph, Saint -- Art
Statues -- Malta -- Għaxaq
Zahra, Francesco Vincenzo, 1710-1773
Cremona, Emvin, 1919-1987
Bonnici, Ġanni, 1932-2019
Buhagiar, Rocco, 1723-1805
Issue Date: 2012
Publisher: Għaxaq : Għaqda Mużikali San Ġużepp
Citation: Mizzi, R. (2012). Xbihat ta' San Ġużepp fil-knejjes ta' Ħal Għaxaq. Festa [San Ġużepp, Għaxaq] 2012, 75, 77, 79.
Abstract: Il-komunita ta' Hal Ghaxaq minn dejjem kienet izzomm lil Marija Santissma bhala patruna specjali taghha. Dan jixhdu n-numru ta' kappelli Ii kien hawn fl-inhawi Ii kienu ddedikati lill-Madonna anke minn qabel ma Mal Ghaxaq sar parrocca ft-1626. Meta l-komunita Ghaxqija bdiet tifforma ruhha aktar bhalarahal, bdew ifeggu devozzjonijiet ohra flimkien mad-devozzjoni lejn ommna Marija. Xi whud minn dawn id-devozzjonijiet spiccaw mal-medda taz-zmien, fosthom id-devozzjoni Iejn San Gorg Martri u l-Anglu Kustodju.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56616
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAPai

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xbihat ta' San Guzepp.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.