Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56683
Title: L-antifona Sancta Maria Succurre Miseris
Authors: Borg, Carmelo
Keywords: Sacred music -- Malta -- Kercem
Composers -- Malta
Fiamingo, Paolo. Antifona Sancta Maria Succurre Miseris (1855)
Feast religious -- Malta -- Kercem
Parish Church of Our Lady of Perpetual Help and St. Gregory the Great (Kerċem, Malta) -- History
Gregory I, Pope, approximately 540-604 -- Cult -- Malta -- Kercem
Ghar Gerduf (Kercem, Malta)
Lost architecture -- Malta -- Kercem
Busuttil, Salvatore, 1798-1854. Saint Gregory and the plague stricken
Mary, Blessed Virgin, Saint -- Devotion to -- Malta -- Kercem
Fulbert, Saint, Bishop of Chartres, approximately 960-1028
Charitable bequests -- Malta -- Kercem
Camilleri, Rozina
Buttigieg, Michele Francesco, Bishop of Gozo, 1793-1866
Issue Date: 2017
Publisher: Kercem : Ghaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors
Citation: Borg, C. (2017). L-antifona Sancta Maria Succurre Miseris. Festa 2017, Madonna tas-Sokkors, Kercem, 30-32
Abstract: F'dan l-artiklu Dun Carmelo Borg jaghti taghrif dwar l-antifona Sancta Maria Succurre Miseris. L-istorja ta' din l-antifona hija marbuta mal-istorja tat-titular tal-knisja kemm dik l-antika iddedikata lill-San Girgor biss u kemm dik gdid iddedikata lil San Girgor u Madonna tas-Sokkors. Fill-fatt t-titolu ta' din l-antifona kien miktub fuq it-titular l-antik pero meta gie impitter wiehed gdid minn Salvatore Bustilli dan it-titolu ma inkitibx imma l-artist zied lil San Girgor jitlob lil Madonna tas-Sokkors. L-antifona pero ma ntesietx u l-benefattrici tal-knisja l-gdida Rozina Camilleri xtaqet li fil-festa ta' San Grigor wara l-antifona tieghu titkanta antifona lil Madonna. Ghalhekk ikkommisjonat lil Paolo Fiamingo biex jikteb muzika ghal din l-antifona li nkitbet mill-isqof qaddis Fulbert Chartres li ghix fi Franza bejn 960 u 1028. L-antifona ma kienetx indaqqet f'dik l-ewwel festa 1855 meta tpogga t-titular il-gdid ghax grupp ta' kanonci oppenew ghal dan, imma dan x'aktar skond l-awtur kabbar id-devozzjoni lejn il-Madonna u wassal biex jinghataw permess biex tigi iccelebrata festa iddedikata lilha kull tieni hadd ta' Lulju.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56683
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusGen

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-ANTIFONA.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.