Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56690
Title: Pittura fil-knisja parrokkjali : Francesco Zahra u Gian Nikol Buhagiar
Authors: Mizzi, Rosario
Keywords: Altars -- Malta -- Ghaxaq
Church decoration and ornament -- Malta -- Ghaxaq
Architecture, Baroque -- Malta -- Ghaxaq
Painting -- Malta -- Ghaxaq
Zahra, Francesco Vincenzo, 1710-1773
Buhagiar, Gio Nicola, 1698-1752
Parish Church of the Assumption (Ghaxaq, Malta)
Sciberras, Keith, 1970- . Baroque Painting in Malta
Sciberras, Keith, 1970- . Francesco Zahra 1710-1773
Issue Date: 2011
Publisher: Għaxaq : Għaqda Mużikali San Ġużepp
Citation: Mizzi, R. (2011). Pittura fil-knisja parrokkjali :Francesco Zahra u Gian Nikol Buhagiar. Festa [San Ġużepp, Għaxaq] 2011, 173, 175-177.
Abstract: Fl-edizzjoni tal-2005 ta' dan il-ktieb, li jigi ppubblikat fi-okkazjoni tal-festa ta' San Guzepp f'Hal Ghaxaq, l-awtur kien kiteb artiklu dwar il-kwadri titulari talartali li jdawru l-knisja parrokkjali ta' Hal Ghaxaq. F' dan l-artiklu kien jinkludi id-dati tal-kwadri u l-awtur kien qal li l-artisti li setghu kienu pittruhom lejn in-nofs tas-seklu tmintax. Pero f'dak I-artiklu, Rosario Mizzi qal kemm-iI darba, Ii ma kellniex informazzjoni ezatta fuq minn kienu l-artisti ta' dawn id-disgha kwadri. MatuI is-sena 2009 u 2010 gew ippubblikati zewg kotba interessanti u ricerkati tajjeb hafna mill-istess awtur Dr Keith Sciberras. Dawn iz-zewg kotba, 'Baroque Painting in Malta' (2009) u 'Francesco Zahra 1710-1773' (2010) jitfghu diversi dawI gdid fuq il-kwadri Ii jzejnu l-altari fil-knisja taghna
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/56690
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAPai

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pittura fil-Knisja Parrokkjali.pdf814.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.