Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/57187
Title: Il-Granmastru Antonio Manoel de Vilhena (1663-1736) u t-Teatru Manoel
Authors: Camilleri, Stephen M.
Keywords: Vilhena, Antonio Manoel de, 1663-1736
Manoel Theatre (Valletta, Malta)
Theaters -- Malta -- Valletta
Valletta (Malta) -- Buildings, structures, etc.
Theater -- Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Theater architecture -- Malta -- Valletta
Issue Date: 2013
Publisher: Floriana : Parroċċa San Publju
Citation: Camilleri, S.M. (2013). Il-Granmastru Antonio Manoel de Vilhena (1663-1736) u t-Teatru Manoel. Ktieb tal-festa u storja Furjaniża [festa San Publju] 2013, 65, 67-68
Abstract: It-tmexxija tal-gzejjer Maltin mill-Granmastru Vilhena bejn l-1722 u l-1736 hallew effett kbir fuq Malta kollha bi progetti u inizjattivi li saru f'diversi nhawi fil-gzejjer. Minbarra l-Floriana li hija I-belt li ghadha tiftahar b'isem Vilhena sa .Zmienna, u l-forti Manoel li wkoll imsemmi ghalih, lokal iehor ta' interess mondjali li wkoll igorr ismu huwa it-Teatru Manoel fil-Belt Valletta. Fl-1731 il-Granmastru Vilhena ikkummissjona u ffinanzja l-bini ta' lokal centrali biex fih setghu jsiru produzzjonijiet teatrali b'aktar kumdita u professjonalita-dak li llum nafuh bhala t-Teatru Manoel. Dan it-teatru sewa 2,184 skud u tlesta fi zmien ghaxar xhur. L-iskop tal-Granmastru kien li jzomm lill-kavallieri, specjalment dawk zghazagh, mehdijin u allura 'l boghod mill-hazen. Fil-fatt il-motto fuq il-bieb principali jipproklama li t-teatru sar ad honestam populi oblectationem - Ghad-divertiment onest tal-popu.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/57187
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Granmastru Antonio Manoel De Vilhena.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.