Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/57622
Title: Taghrif fuq il-knisja parrokkjali ta' Hal Għaxaq
Authors: Agius, Nazzareno
Keywords: Parish Church of the Assumption (Għaxaq, Malta)
Church decoration and ornament -- Malta -- Għaxaq
Church architecture -- Malta -- Għaxaq
Altars -- Malta -- Għaxaq
Painting -- Malta -- Għaxaq
Painters -- Malta -- Għaxaq
Girada, Mariano, 1771-1823. Assumption of the Blessed Virgin Mary (Għaxaq, Malta)
Processional statues -- Malta -- Għaxaq
Assumption of the Blessed Virgin Mary -- Processional statues -- Malta -- Ghaxaq
Issue Date: 2002
Publisher: Għaxaq : Għaqda Mużikali Santa Marija
Citation: Agius, N. (2002). Taghrif fuq il-knisja parrokkjali ta' Hal Ghaxaq. Festa [Santa Marija, Għaxaq] 2002, 141, 143.
Abstract: Il-knisja parrokkjali ta' Hal Ghaxaq hi wahda mill-isbah knejjes Ii nsibu fil-gzejjer taghna. Hi maghrufa minn kulhadd ghall-eleganza u l-ezatezzata' l-arkitettura taghha. Il-knisja ghandha forma ta' salib Latin u ghalhekk maghmula minn kor, zewg kappelluni u korsija u fiha 10 altari. Fuq kull wiehed naraw kwadru artistiku u liberament nistghu nghidu Ii kollha kemm huma saru fis-seklu tmintax.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/57622
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taglirif fuq il·Knisja.pdf208.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.