Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58150
Title: Il-festi f'Ħal Għaxaq u t-tieni gwerra dinjija
Authors: Abdilla, Joe M.
Keywords: Malta -- History -- Siege, 1940-1943
World War, 1939-1945 -- Malta
Għaxaq (Malta) -- History
Feasts, Religious -- Malta -- History
Feasts, Religious -- Malta -- Għaxaq
Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
Bonham-Carter, Charles, Sir, 1876-1955
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Issue Date: 2012
Publisher: Abdilla, J. M. (2012). Il-festi f'Ħal Għaxaq u t-tieni gwerra dinjija. Festa [Santa Marija, Għaxaq] 2012, 188-189.
Abstract: Fi zminijiet normali, il-festi jigu organizzati b'ahjar mod possibbli u kulhadd jipprova jgawdihom mill-ahjar Ii jista'. Dan kollu jsir meta l-bnedmin ikunu qeghdin jghixu hajja normali u trankwilla. Anki f' dawn iz-zminijiet normali, meta individwu partikulari jkollu xi nkwiet jew zmien difficli ghalih, tista' tghid Ii l-festi jkunu l-ewwel haga Ii dan il-bniedem partikolari ma tantx jahseb fuqhom. Issa immagina ftit meta Malta kollha sabet ruhha imdahhla fi gwerra, kemm il-Maltin kellhom mohh biex jibqghu jorganizzaw il-festi taghhom. La setghu u lanqas kien possibbli Ii jibqghu jorganizzawhom minhabba l-inkwiet kbir Ii sabu ruhhom fihom.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58150
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Festi f'Ħal Għaxaq.pdf397.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.