Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58186
Title: Il-Mixegħla bit-tazzi taż-żejt
Authors: Lanfranco, Guido
Keywords: Feasts, Religious -- Malta -- History
Lighting -- Malta -- History
Street lighting -- Malta -- History
Light sources
Lighting, Architectural and decorative -- Malta
Issue Date: 2012
Publisher: Għaxaq : Għaqda Mużikali Santa Marija
Citation: Lanfranco, G. (2012). Il-Mixegħla bit-tazzi taż-żejt. Festa [Santa Marija, Għaxaq] 2012, 217, 219.
Abstract: FI-ahhar nofs tas-sekiu dsatax, filwaqt Ii kien hemm iI-fjakkoii taI-fuhhar, bdew dehlin it-tazzi taz-zejt ghall-mixeghia esterna ghall-festi jew okkazjonijiet ohra specjaii. Ga kien hemm mixeghla fil-knejjes biz-zejt minbarra li kienu juzaw hafna xemgha. Izda z-zejt kien ikun f'imsiebah taI-fuhhar jew tac-ceramika u jekk kellhom maghhom tazzi taI-hgieg, dawn ma kinux minn dawk ghat-tizjin ta' barra. F'diversi kitbiet niltagghu ma' notamenti dwar mixeghla fiI-knejjes biz-zejt, bhalma sar, insemmu b-ezempju, fl-1739 fil-festa taI-Bambina f'Bormla u, fl-1761, f'HaI Tarxien.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58186
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARM&C

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Mixegħla bit-Tazzi taż-Żejt.pdf284.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.