Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58279
Title: Inventarju tas-Santwarju ta' l-1694-1695 u d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Mellieħa fis-seklu 17
Authors: Muscat, Jonathan
Keywords: Mellieha (Malta) -- Church History
Parish Church of the Nativity of Mary (Mellieha, Malta) -- History
Archives -- Malta -- Mellieha
Church archives -- Malta -- Mellieha
History -- Sources
National Shrine of Our Lady of Mellieha (Mellieha, Malta) -- History
Mellieha (Malta) -- History
Church buildings -- Malta -- Mellieha
Mary, Blessed Virgin, Saint -- Devotion to -- Malta -- Mellieha
Issue Date: 2005
Publisher: Mellieħa : Parroċċa Marija Bambina
Citation: Muscat, J. (2005). Inventarju tas-Santwarju ta' l-1694-1695 u d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Mellieħa fis-seklu 17. Festa Marija Bambina, Mellieħa, 2005, 63-66.
Abstract: L-artiklu jitratta kopja ta' lnventarju tas-Santwarju tal-Mellieha, maghmul min-nutar pubbliku Michael Go. Bonavita ghar-Rettur tas-Santwarju Dun Giov. Paolo Bartholo fl-1694-1695. Dan l-inventarju jigbor fih dak kollu li kien jippossiedi s-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieha f'dak iz-zmien. Jidher li dan l-lnventarju kien il-frott taz-zewg zjarat li l-lsqof Mons. David Cocco Palmeri ghamel fis-Santwarju fl-20 ta' Novembru 1686 u fit-23 ta' Ottubru 1693. L-artiklu jitratta dawk l-oggetti li instabu : deheb u fidda, kapep u ventartali, stendardi u gandlieri, imkatar u dvalji, statwi u qniepen, kwadri, tapiti u ghamajjar, kuruni u oggetti ohra, bini, immobbli u dhul minn qbiela. Insibu ukoll lista ta' knejjes li kienu jaqghu taht il-Knisja Santwarju tal-Melllieha
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/58279
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inventarju tas-Santwarju ta l-1694-1695.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.