Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65035
Title: Il-Knisja Parrokkjali fid-dawl tal-Vizta Pastorali
Authors: Bonnici, Alexander
Keywords: Mosta (Malta) -- History -- 18th century
Mosta (Malta) -- Religious life and customs
Visitations (Church work) -- Malta -- Mosta -- History
Dingli, Tommaso, 1591-1666. Mosta Parish Church
Church architecture -- Malta -- Mosta
Parish Church of the Assumption, 1614-1871 (Mosta, Malta)
Lost architecture -- Malta -- Mosta
Mary, Blessed Virgin, Saint -- Devotion to -- Malta -- Mosta -- History
Buhagiar, Pasquale, 1648-1698. Assumption of the Blessed Virgin Mary (Mosta, Malta)
Fratellanza tas-Sagrament (Mosta, Malta)
Fratellanza tar-Ruzarju (Mosta, Malta)
Sodalita tal-Moribondi (Mosta, Malta)
Fratellanza tac-Cintura (Mosta, Malta)
Issue Date: 2004
Publisher: Mosta : Soċjetà Filarmonika Santa Marija
Citation: Bonnici, A. (2004). Il-Knisja Parrokkjali fid-dawl tal-Vizta Pastorali. Annwal [festa Santa Marija, Mosta,] 2004, 137-138
Abstract: Fl-1619, kien tlesta ghal kollox il-bini tal-knisja li nbniet fuq il-pjanta ta' l-arkitett Tumas Dingli. Imma nixtiequ nsiru nafu hafna izjed fuq grajjiet il-knisja parrokkjali u l-hajja tal-poplu sakemm il-Mostin holmu bil-progett meraviljuz tar-Rotunda. Kemm E.B. Vella kif ukoll kittieba ohrajn hallewlna vojt kbir bil-kitbiet taghhom. Ghalhekk, hu xieraq li nsiru nafu xi haga dwar dan ilperjodu. Sejrin niktbu billi nibnu fuq vizta pastorali imprezzabbli. Hi vizta li, fil-Mosta, saret fit-31 ta' Mejju 1744. Imma fiha nsibu xi dettalji dwar clak Ii kien sar fiz-zmien ta' qabel. Ma sejrin niktbu xejn fuq il-knejjes l-ohrajn tal-Mosta. Nafu Ii kien hemm seba' ohra.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65035
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Knisja Parrokkjali fid-dawl.pdf253.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.