Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-12-01T14:37:32Z-
dc.date.available2020-12-01T14:37:32Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationBorg, J. (2004). Wirt il-knisja parrokkjali l-qadima li kellna. Annwal [festa Santa Marija, Mosta,] 2004, 149-151en_GB
dc.identifier.urihttps://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65045-
dc.description.abstractL-ewwel knisja parrokkjali li kellna l-Mosta kienet dik ta' l-Assunzjoni tal-Vergni Marija msemmi fil-vizta li d-Delegat Appostoliku Mons. Dun Pietru Duzina kien ghamel fil-Mosta fl- 1575. Dan id-Delegat Appostoliku kien iddeskriva 'l dik il-knisja bhala "wiesgha u xierqa bizzejjed" u sejhilha sahansitra "bhala knisja parrokkjali", mhux ghax fil-fatt kienet diga, imma x'aktarx ghax fiha diga kienu qeghdin jinzammu s-Sagramenti: tant hu hekk li dik ilknisja kellha fost l-ohrajn fonti ghall-maghmudija ordnat mill-isqof Cubelles wara z-zjara pastorali fl-1557. B'dan kollu, dik il-knisja kien ghada marbuta mal-Matrici taghha tan-Naxxar. Jarga', il-kappillan tan-Naxxar, ma kellu l-ebda obbligu lejn dik il.:.knisja, hlief Ii nhar Santa Marija jqaddes fuq l-artal maggur taghha. Gara imma Ii l-IsqofTumas Gargallo kien ilu Ii xehet ghajnejh fuq dik il-knisja qadima, tant Ii fis-16 ta' Settembru 1608, wara talba li ghamlulu l-Mostin, wasal biex johrog id-digriet tal-parocca Mostija u waqqaf dik il-knisja wisq qadima ta' I-Assunta Ii kien hemm fir-rahal bhala l-ewwel knisja parrokkjali tal-Mostin. Dan id-digriet ma kienx intlaqa' tajjeb mill-kappillan tan-Naxxar Dun Giljan Borg, tant Ii l-Mosta kellha ddum sentejn ohra bla kappillan, sal-mewt ta' Dun Giljan Borg Ii grat fl-1610. Dun Gwann Bezzina ha l-pussess bhala l-ewwel kappillan tal-Mosta ta' dik il-knisja ta' I-Assunta Ii kellha tkun l-ewwel Knisja Parrokkjali tal-Mosta. Bhal hutu l-Mostin ta' dak iz-zmien il-kappillan Bezzina, kien twieled, ghex u miet il-Mosta izda jghodd Ii kien mghammed in-Naxxar ghax il-Mosta kien ghadha mhix parrocca ghaliha. Tifkira ghaziza ta' dik l-ewwel knisja parrokkjali baqalna biss il-fonti ta' l-irham tal-maghmudija Ii wirtitu t-tieni knisja parrokkjali Ii kellha tiehu post l-ewwel wahda u b'xorti tajba wirtitu wkoll ir-Rotunda, it-tielet knisja parrokkjali u arcipretali, u ghalhekk ghadna ngawduh sal-lum.en_GB
dc.language.isomten_GB
dc.publisherMosta : Soċjetà Filarmonika Santa Marijaen_GB
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_GB
dc.subjectMosta (Malta) -- Historyen_GB
dc.subjectParish Church of the Assumption, 1614-1871 (Mosta, Malta) -- Historyen_GB
dc.subjectBasilica of the Assumption, Rotunda (Mosta, Malta) -- Historyen_GB
dc.subjectDingli, Tommaso, 1591-1666. Mosta Parish Churchen_GB
dc.subjectParish of the Assumption (Mosta, Malta) -- Historyen_GB
dc.subjectChurch decoration and ornament -- Malta -- Mostaen_GB
dc.subjectBuhagiar, Pasquale, 1648-1698. Assumption of the Blessed Virgin Mary (Mosta, Malta)en_GB
dc.subjectErardi, Stefano, 1630-1716. St Sebastian, St Roque, St Rosalia (Mosta, Malta)en_GB
dc.subjectErardi, Stefano, 1630-1716. Our Lady of the Girdle (Mosta, Malta)en_GB
dc.subjectBuhagiar, Rocco, 1723-1805. Via Sagra (Mosta, Malta)en_GB
dc.subjectScerri, Antonio. Via Sagra (Mosta, Malta)en_GB
dc.subjectZahra, Pietro Paolo, 1685-1747. Our Lady of the Rosary (Mosta, Malta)en_GB
dc.subjectPainting -- Malta -- Mostaen_GB
dc.subjectSculpture -- Malta -- Mostaen_GB
dc.subjectWood sculpture -- Malta -- Mostaen_GB
dc.subjectDimech, Vincenzo, 1768-1831. Baptism of Christ (Mosta, Malta)en_GB
dc.subjectMarble sculpture -- Malta -- Mostaen_GB
dc.subjectSilverwork -- Malta -- Mostaen_GB
dc.subjectConfraternities -- Malta -- Mosta -- Historyen_GB
dc.titleWirt il-knisja parrokkjali l-qadima li kellnaen_GB
dc.typecontributionToPeriodicalen_GB
dc.rights.holderThe copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holderen_GB
dc.description.reviewedN/Aen_GB
dc.contributor.creatorBorg, Joseph-
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFADA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wirt il-knisja parrokkjali.pdf423.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.