Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65234
Title: Mill-ghaxqa tax-xaghari ghal centru mill-aktar urban ... Il-kappella ta' Santa Margerita u l-inhawi taghha
Authors: Vassallo, Louis
Keywords: Chapel of St. Margaret (Mosta, Malta) -- History
Santa Margerita (Mosta, Malta) -- History
Mosta (Malta) -- History
St. Roque Cemetery (Mosta, Malta)
Margaret, of Antioch, Saint -- Cult -- Malta -- Mosta
Rochus, Saint, approximately 1350-approximately 1380 -- Cult -- Malta -- Mosta
Dusina, Pietro, -1581
Plague, Malta, 1592-1593
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Mosta (Malta) -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Verdalle, Hughes Loubenx de, 1531-1595
Mosta (Malta) -- Folklore
Mosta (Malta) -- Antiquities
Megalithic monuments -- Malta -- Mosta
Fuq Wied Filep (Mosta, Malta)
Punic antiquities -- Malta -- Mosta
Tombs -- Malta -- Mosta
Issue Date: 2014
Publisher: Mosta : Soċjetà Filarmonika Santa Marija
Citation: Vassallo, L. (2014). Mill-ghaxqa tax-xaghari ghal centru mill-aktar urban ... Il-kappella ta' Santa Margerita u l-inhawi taghha. Annwal [festa Santa Marija, Mosta,] 2014, 140-141, 144-146
Abstract: Wiehed mill-inhawi tal-Mosta Ii f'dawn l-ahhar tletin sena laqa' fih eluf ta' cittadini hu maghruf bhala ta' Santa Margerita. Ir-ritmu tal-izvilupp tal-art f'dawn l-inhawi ra l-bidu tieghu fis-snin sittin meta kienu nbnew numru ta' djar u xi vilel. Izda l-estensjoni ta' din iz-zona, lahqet l-oghla livell fl-1983 meta l-Gvern Centrali ddecieda Ii jqassam bcejjec ta' artijiet bhala siti ghall-bini bi prezz baxx. Ghalhekk, illum il-gurnata l-kappella ta' Santa Margerita hi mdawra bil-bini kullimkien, ghajr ghal bicca roqgha zghira ta' raba biswitha, Ii ghada tinhadem. Fil-bidu ta' din il-kitba, wiehed facli jasal biex jikkonkludi Ii l-isem ta' dan ic-centru modern ta' abitazzjoni, hu ispirat minn din il-kappella Ii darba wahda kienet solitarja u rurali izda d-destin kellu pjan iehor ghaliha!
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65234
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mill-għaxqa tax-xagħri.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.