Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65844
Title: Intietef Mostin
Authors: Camilleri, J.J.
Keywords: Mosta (Malta) -- History
Dingli, Tommaso, 1591-1666. Mosta Parish Church
Parish Church of the Assumption, 1614-1871 (Mosta, Malta)
Basilica of the Assumption, Rotunda (Mosta, Malta)
Grognet, de Vasse, Giorgio, 1774-1862. Basilica of the Assumption, Rotunda (Mosta, Malta)
Church decoration and ornament -- Malta -- Mosta
Dimech, Salvatore, 1805-1887. Marija Assunta (Mosta, Malta)
Dimech, Salvatore, 1805-1887. Our Lady of Sorrows (Mosta, Malta)
Calì, Giuseppe, 1846-1930
Briffa, Giuseppe, 1869-1953
Bonello, Vincenzo, 1891-1969
Caffaro Rore, Mario, 1910-2001
Issue Date: 1993
Publisher: Mosta : Soċjetà Filarmonika Santa Marija
Citation: Camilleri, J.J. (1993). Intietef Mostin. Programm tal-festa [Santa Marija, Mosta,] 1993, 32-35
Abstract: Aktar ma wiehed ikollu karigi gholja aktar ghandu responsabilitajiet u ghalhekk irid joqghod ferm attent meta jigi biex jiddeciedi. Zbalji kbar li ma jistghux imbaghad jitrangaw ma jinhafrux, specjalment meta dawk jolqtu lil haddiehor. Sa ftit zmien ilu, id-decizjonijiet parrokjali kienu jittiehdu minn persuna wahda,jew minn xi ftit individwi, aktarx li ma kellhom mertu u kapacita ta' xejn. Il-parrocca tal-Mosta ntlaqtet ukoll ghax l-izbalji u d-decizjonijiet hziena ma naqsux. Ta' min isemmi biss ftit ezempji.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65844
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFADA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INTIETEF MOSTIN.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.