Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/66810
Title: Il-hitan tal-Knisja ta' San Pawl tal-Mosta jitkellmu
Authors: Muscat, Joseph
Keywords: Chapel of St. Paul's Shipwreck, tal-Qlejja (Mosta, Malta)
Wied il-Qliegħa (Mosta, Malta)
Graffiti -- Malta -- Mosta -- History
Ex-votos -- Malta -- Mosta -- History
Votive offerings -- Malta -- Mosta -- History
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Issue Date: 2002
Publisher: Mosta : Soċjetà Filarmonika Santa Marija
Citation: Muscat, J. (2002). Il-hitan tal-Knisja ta' San Pawl tal-Mosta jitkellmu. Annwal [festa Santa Marija, Mosta,] 2002, 79, 81-84
Abstract: Meta thares mill-qrib hafna lejn il-faccata u l-hajt tax-xellug tal-knisja ta' San Pawl Nawfragu ta' Wied il-Qliegha, il-Mosta, ghandek tara xi tpingijiet minquxin fuq il-gebla u li ilhom hemm mijiet ta' snin. Dawn huma graffiti li kienu maghmulin b'xi ponta rqiqa tal-hadid izda mhux minn min rna kellux x' jaghmel. Hemm storja wara dawn il-graffiti u min ghamilhom kien imqanqal minn hsieb religjuz ghax huma ghamla ta' exvoto jewweghda. Malta u Ghawdex huma mizghudin bi knejjes li mal-hitan taghhom tara dan il-wirt religjuz izda din tal-Mosta hi wahda mill-ftit li fuqhom issib ghadd kbir ta' graffiti li l-bicca l-kbira sewwa taghhom juru bastimenti tal-qlugh
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/66810
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARFol

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-Hitan tai-Knisja ta, San.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.