Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/67022
Title: Ghalliema u skejjel, tobba u bereg fil-Mosta tas-snin 1874 u 1875
Authors: Bonnici, Alexander
Keywords: Education -- Malta -- History -- 19th century
Education, Primary -- Malta -- History -- 19th century
Education, Primary -- Malta -- Mosta -- History -- 19th century
Medical care -- Malta -- Mosta -- History -- 19th century
Issue Date: 2002
Publisher: Mosta : Soċjetà Filarmonika Santa Marija
Citation: Bonnici, A. (2002). Ghalliema u skejjel, tobba u bereg fil-Mosta tas-snin 1874 u 1875. Annwal [festa Santa Marija, Mosta,] 2002, 23-25
Abstract: Meta nsemmu edukazzjoni fxi skola, ghandna f mohhna dik ta' livell primarju. Kienu ghadhom rna jezistux skejjel organizzati fi zmien il-Kavallieri ta' Malta. Kien hemm biss xi skejjel ckejknin mal-Katidral ta' Malta jew bis-sehem li taw xi qassissin jew xi professjonisti fpostijiet differenti. Kemm-il darba tara wkollli qassisin individwali kienu jitlobu lill-Isqofbiex jaghtihom il-permess biex ikunu jistghu jghallmu. B'hekk, kienu jtaffu xi ftit il-problema ta' l- analfabetizmu u jdahhlu wkoll xi haga zghira li tghinhom ftit fil-faqar li fih huma wkoll kienu qed jghixu. L-iskola ghaddiet ghall-ahjar malli beda z-zmien tal-kolonjalizmu Ingliz. Imma s-sehem rna kienx tal-Gvern Kolonjali biss . Dawk il-ftit fMalta li kienu jghoddu fost il-ghonja taw is-sehem taghhom. Is-sinjuri kienu jzidu xi haga rna' dak li kien dispost johrog il-Gvern biex fl-ibliet u l-irhula ta' Malta tkun tista' tinfetah xi skola ckejkna li gieli rna kenitx hlief xi kamra semplici. Il-bidu kien fis-sena 1819 fil-Belt. Klassijiet ghat-taghlim bdew jigu ffurmati fl-irhula kwazi kollha ta' Malta u Ghawdex. Fil-Mosta wkoll bdiet l-iskola primarja. Imma niehdu biss sentejn li fihom kien beda jinhass il-progress. Huma s-snin 1874 u 1875.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/67022
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCEduHis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ghalliema u skejjel.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.