Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/68651
Title: San Anton - il-kult, il-kappella Mostija u l-artisti : altru li mhux kappella semplici!
Authors: Vassallo, Louis
Keywords: Chapel of St. Anthony the Abbot (Mosta, Malta)
Anthony, of Egypt, Saint, approximately 250-355 or 356 -- Cult -- Malta -- Mosta
Dusina, Pietro, -1581
Dingli, Filippo, active 17th century. St. Anthony the Abbot (Mosta, Malta)
Sciortino, Antonio, 1879-1947. Altar of St. Anthony the Abbot (Mosta, Malta)
Church decoration and ornament -- Malta -- Mosta
Painting -- Malta -- Mosta -- 17th century
Altars -- Malta -- Mosta
Darmanin, Carlo, 1825-1909. Infant Jesus (Mosta, Malta)
Fenech, Lessju, active 20th century. San Gorg Preca (Mosta, Malta)
Camilleri Cauchi, Paul, 1940- . Via Sagra (Mosta, Malta)
Montebello, Tarcisio, active 20th century. St. Anthony the Abbot (Mosta, Malta)
Sculpture -- Malta -- Mosta
Christian legends -- Malta
Mosta (Malta) -- Religious life and customs
Issue Date: 2002
Publisher: Mosta : Soċjetà Filarmonika Santa Marija
Citation: Vassallo, L. (2002). San Anton - il-kult, il-kappella Mostija u l-artisti : altru li mhux kappella semplici! Annwal [festa Santa Marija, Mosta,] 2002, 35-39
Abstract: San Anton Abbati huwa maghruf bhala l-fundatur tal-Monasticizmu Nisrani. Huwa miet fis-sena 356 W.K. fl-ghomor ta' 105 sena wara li ghadda l-bicca 'l kbira ta' hajtu jghix ta' eremit fid-dezert ta' l-Egittu. L-artisti jhobbu jipprezentaw il-figura ta' dan il-qaddis akkumpanjat minn hanzir. Ta' min jghid li dan l-eremita ghandu rabta mal-marda 'Fuoco di San Antonio' li maghna l-Maltin hi maghrufa bhala l-hruq ta' Sant'Antnin. Il-folklor li hemm imsawwar rna' dan il-qaddis, jghidilna li fi zmien il-Medju Evu l-patrijiet monastici li kien waqqaf hu, kienu jrabbu bosta hniezer. Mix-xaham taghhom kienu jaghmlu tahlita medika li ttaffi l-hruq ta' dawk kollha li jbatu minn din il-marda ta' ugigh insapportabbli. San Anton huwa meqjus ukoll bhala l-protettur specjali ta' l-annimali u l-festa tieghu tahbat nhar is-17 ta' Jannar. Fil-Mosta hawn kappella qadima ferm iddedikata lil dan il-qaddis u Hadd fuq il-festa tieghu filghodu, minn fuq iz-zuntier isir it-tberik ta' l-annimali. Din id-drawwa dahlet fil-gzejjer Maltin meta s-Salib tat-Tmien Ponot kien is-simbolu tal-hakma fuq il-poplu kollu. Fil-Mosta din l-uzanza twieldet fl-1962 u ghadha popolari fost il-Mostin sal-lum, fejn ghadu jinghatax-xghir u l-hbejz imbierek lill-bhejjem biex jehlishom mill-mard.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/68651
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
San Anton - il-kult.pdf3.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.